Läs senare

”Grupperna är gigantiska på vissa håll”

FritidsFritidshemmen kommer aldrig kunna erbjuda allt som krävs innan barngrupperna blivit mindre, menar fritidspedagogen Åsa Årebo på Jättestensskolan i Göteborg.

av Daniel Persson
16 jan 2019
16 jan 2019
”Grupperna är gigantiska på vissa håll”
Fritidspedagogen Åsa Årebo betonar vikten av mindre barngrupper.

Åsa Årebo är lycklig nog att kunna använda sin egen arbetsplats som ett gott exempel. Här, i Biskopsgården på Hisingen, har kommunen valt att satsa.

– Vi har färre elever i våra barngrupper än många andra skolor och bra med personal. På min avdelning har vi en pedagog som går ut i skogen varje eftermiddag med en grupp elever, en annan som erbjuder en aktivitet, ofta skapande, och förutom det två som är med övriga barn, säger hon.

– Vi har kunnat få in lite vila, rekreation och högläsning på eftermiddagen.

Det finns mer att önska även på Jättestensskolan i Göteborg men på det stora hela är Åsa Årebo glad att hennes vardag ser annorlunda ut än många kollegers.

Hon är med i ett nätverk för fritidshem på Hisingen och vet att alla inte har det så bra som hon.

– Även om man sätter in mer resurser är grupperna gigantiska på vissa håll, jag har hört om upp till hundra barn, säger hon.

– Enligt läroplanen ska vi erbjuda lekar, fysisk aktivitet och utevistelse, skapande och estetiska aktiviteter, arbeta med samhälle, språk och kommunikation och så ska man få in digitalisering med mera. Punktar man ned allt förstår man att det kräver att man inte har alltför många barn per pedagog.

Mer planeringstid behövs också. I Göteborg har ett lokalt avtal tidigare garanterat sex timmar i veckan. Nu har det sänkts till fyra, vilket fortfarande är mer än de flesta andra fritidspedagoger och lärare i fritidshem kan räkna med.

Till det kommer att så många anställda är obehöriga. Åsa Årebo jobbar halvtid som verksamhetsutvecklare och har påtalat problemet länge. Hon önskar förstås att fler behöriga anställs på fritidshemmen men hon är samtidigt hon orolig att kravet på att varje avdelning ska ha minst en behörig från första juli kan leda till att skolor slår ihop avdelningar för att komma runt kravet.

ur Lärarförbundets Magasin