Läs senare

Guide till hållbar livsstil för unga

13 okt 2014

Bild: Colourbox
Psykisk ohälsa bland unga har ökat. För att motverka den trenden har barn- och skol­läkare Åse Victorin ­tagit fram ett nytt läromedel om hållbar livsstil, QLeva. Idén är att eleverna ska lära sig om kost, motion och om behovet av återhämtning och hur det påverkar hälsan och förmågan att lära.

Genom att följa två barn från förskoleklassen och därefter i årskurserna 2, 4, 6 och 8 får eleverna lära sig om kroppen och hjärnan och hur den förändras under åren.

Materialet består bland annat av bildspel, elevhäften och handledning till både lärare och skolsköterskor. Det riktar sig till elevhälsan, lärare och elever men även till föräldrar.

Tanken är att elevhälsan ska vara delaktig och stödjande för lärarna i livsstilsundervisningen, särskilt vid föräldramöten.

Läs vidare

qleva.se

ur Lärarförbundets Magasin