Läs senare

Gustav Sundh årets lärare i fritidshem

PRISAD”Skolgårdsläraren” Gustav Sundh är årets lärare i fritidshem 2017. Han får priset bland annat för sitt arbete med att utveckla det fritidspedagogiska lärandet både på den egna skolan och nationellt.

av Gustaf Rosensköld
01 Nov 2017
01 Nov 2017

Priset Årets lärare i fritidshem delades ut av Lärarförbundet på Skolforum i Stockholm i går, tisdag.

– Det är oerhört stort och känns viktigt både för mig och yrket som helhet. Det är oerhört hedrande att få ett nationellt pris som fritidspedagog, säger årets vinnare Gustav Sundh, som arbetar som förstelärare på Glömstaskolan i Huddinge söder om Stockholm. I arbetet ingår ansvar för både fritidshem och rastaktiviteter.

Du får priset bland annat för att du driver på för att utveckla det fritidspedagogiska lärandet. Berätta, vad är det du gör?

– Först och främst tittar vi mycket på styrdokumenten. Jag pratar också mycket med mina kollegor om vad vi ska fokusera på – och vad vi inte ska fokusera på, säger Gustav Sundh.

I vardagen riskerar ”framåtsyftande samtal” lätt få stå tillbaka för diskussioner om scheman, upplever Gustav Sundh.

– Vi behöver fokusera på varför vi skapar saker – och det är för barnens bästa och för att de ska utvecklas i grupp. Det är vårt mål som vi hela tiden måste rikta oss mot.

Parallellt med sitt arbete driver han en Facebook-sida med nära 8.000 följare, där han delar med sig av sitt arbete med just rastverksamhet. Ett tema han också föreläser flitigt om runt om i landet.

I rasten ser Gustav Sundh både utmaningar och stora pedagogiska möjligheter.

– På en normal skola är det ofta på rasten det brister och mobbing och tråkig stämning uppstår. En stark rastverksamhet släcker ut det mesta av konflikter och kränkande behandling och mobbning. När rastverksamheten är riktigt bra skapas tvärtom lärande och kunskapsutveckling och barnen vill komma dit för att de vill vara på rast och ha kul och mötas.

Under raster intar han ofta en aktiv roll kring aktiviteterna.

– Men framför allt vill jag lära barn att bemästra att leka själva. Jag har återkommande aktiviteter som de lär sig känna igen och som är begripliga, även för barn som oftast kanske inte fungerar på rasten.

Gustav Sundhs arbete med lärande mellan åldrar lyfts också fram i juryns motivering. På Glömstaskolan hjälps barn i olika åldrar just nu åt att bygga en dirtbike-bana för cyklar. En redskapsbod med lånekort, där de äldre barnen ansvarar för in- och utlåning av redskap, är ett annat grepp.

– Det uppstår möten och blir som en elevdemokratisk process. Ansvar och delaktighet införlivas på riktigt i verksamheten, säger Gustav Sundh.

Här är hela motiveringen

”Gustav har ett starkt engagemang för det fritidspedagogiska lärandet – med rasten, utevistelsen och skolgården som sina främsta arenor. Han analyserar elevgruppens behov och utmanar genom att testa olika material, redskap och att ständigt förändra lärmiljöer. Genom att arbeta med blandade årskurser skapar han förutsättningar för ett lärande mellan åldrarna som skapar tillit och samarbete.

I sitt samarbete betonar Gustav att alla i arbetslaget ska känna sig delaktiga. Han vill bygga en kultur där man diskuterar skeenden och lärandet, och gemensamt försöker sätta ord på den tysta kunskapen. Han strävar efter en verklig samverkan där fritidshemmets profession är ledande och inte bara följer.

Gustav driver på för att utveckla det fritidspedagogiska lärandet både lokalt på skolan och nationellt via sociala medier. Med förankring i läroplanen har han tillsammans med kollegorna formulerat lokala målsättningar. Som medforskande pedagoger prövar de olika arbetssätt som observeras, analyseras och dokumenteras i ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Som föreläsare och inspiratör har Gustav samtidigt lyft fritidspedagogikens betydelse i det publika rummet och stimulerat till professionella diskussioner och en statushöjning för fritidshemmen.”

ur Lärarförbundets Magasin