Läs senare

Gymnasiechef frias från förtal av lärare

En gymnasiechef hade skäl att peka ut en av skolans lärare som brottslig inför resten av kollegiet. Det konstaterar hovrätten som friar gymnasiechefen från åtalet om förtal.

21 okt 2014

En lärare på en gymnasieskola i Uppland deltog i en basketmatch på skolan och hamnade då i bråk med två elever på planen. Läraren skallade en av eleverna och slog till den andre i ansiktet. Händelsen ledde till att läraren avskedades från skolan och dömdes för misshandel för skallningen.

Redan dagen efter händelsen kallade chefen för gymnasieskolan till sig all personal för att informera om det som hänt. Den misstänkte läraren, som var avstängd från arbetet, deltog inte i mötet. Gymnasiechefen, som hade sett en film från den aktuella basketmatchen och hört flera vittnen, berättade för personalen att läraren slagit till två elever. Han berättade också om en liknande situation som han upplevt som skolledare på en annan skola där en medarbetare åkt fast för narkotikabrott.

Den berörde läraren fick reda på vad gymnasiechefen sagt vid personalmötet och väckte enskilt åtal för förtal. Gymnasiechefen fälldes i tingsrätten som menade att han gjort fel som utan reservationer pekat ut läraren som gärningsman och för att han gjort jämförelser med en tidigare medarbetare som dömts för narkotikabrott.

Men gymnasiechefen överklagade domen och frias nu av hovrätten. Enligt hovrätten får det anses ”närmast nödvändigt” att informera kollegiet om en så allvarlig händelse, särskilt som det spridits felaktiga rykten om vad som faktiskt inträffade under basketmatchen. Hovrätten godtog också gymnasiechefens förklaring till varför han tog upp en fallet med den narkotikadömde tidigare medarbetaren. Syftet ska ha varit att ge ett exempel på hur skolpersonal kan förhindra ryktesspridning genom att hålla ihop och på så sätt värna skolans rykte. Sammanfattningsvis bedömde hovrätten att gymnasiechefens agerande på mötet var ”försvarligt”.

Förtal enligt lagen

”Den som utpekar någon såsom brottsling eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.”

Källa: Brottsbalken 5 kapitel 2 §

 

Enskilt åtal huvudregel i ärekränkningsmål

Åklagare får normalt inte väcka åtal för förtal. Den person som anser sig ha blivit utsatt för förtal måste därför själv väcka åtal. Åtal som en enskild person väcker kallas för enskilt åtal.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin