Läs senare

Gymnasieelever läser mer och svårare kurser

Var fjärde gymnasieelev går numera direkt till högskolan. För att komma in där läser de mer och svårare kurser på gymnasiet. Anpassningen till de nya antagningsreglerna reglerna har skett mycket snabbt, enligt Skolverket.

20 Dec 2010

25 procent av eleverna som gick ut gymnasiet med slutbetyg våren 2009 hade börjat på högskolan kommande läsår. Det är en ökning med fem procentenheter från året innan. Det visar Skolverkets nya statistik över gymnasiebetygen.

Statistiken visar också att 43 procent av avgångseleverna läste utökat program på gymnasiet, vilket nästan är en fördubbling från föregående år.  

Eleverna väljer de kurser som ger extra meritpoäng för att öka sina chanser att komma in på högskola/universitet, främst matematikkurser men även språk.

ur Lärarförbundets Magasin