Läs senare

Gymnasielärare sägs upp när eleverna blir färre

Elevtappet i gymnasieskolan börjar bli kännbart för skolorna. I Malmö har åtminstone sex fristående gymnasieskolor sagt upp lärare.

21 aug 2012

Cybergymnasiet har sagt upp två lärare motsvarande 1,5 heltidstjänst. Rektorn Johan Wingren tycker ändå att läget är bättre än förväntat.

— Vi har varit förberedda på nedgången och trodde faktiskt att vi skulle drabbas hårdare, säger han.

Vid slutantagningen hade 3 232 elever antagits vid Malmös gymnasieskolor, en nedgång med 8 procent på ett år. Även om det relativt stora Cybergymnasiet inte har påverkats så mycket kan minskningen vara desto mer kännbar för några av de mind­re skolorna.

Lärarförbundet i Malmö känner till att minst tio lärare har sagts upp på de fristående skolorna.

Tre fristående gymnasieskolor tar inte in nya elever alls till höstterminen utan har endast tvåor och treor. Ett exempel är Mikael Eliasgymnasiet, som från hösten delar lokaler med NTI-gymnasiet som ingår i samma koncern.

I Göteborg har uppemot tio lärare sagts upp från fristående gymnasieskolar, enligt
Lärarförbundets lokalavdelning.

Även om inga kommunalt anställda gymnasielärare sägs upp i de tre storstadskommunerna sker det en del omflyttning. I Malmö berörs ett 30-tal lärare. Stockholm har under våren haft cirka 80 övertaliga lärare.
— Det har vi löst genom exempelvis pensionsavgångar och att en del lärare får flytta över till grundskolan, säger Stockholm stads gymnasie­direktör Marie-Louise Hammer Åberg.

I Stockholm och Malmö har det skett ett trendbrott i och med att de fristående skolorna för första gången tappat andelar gentemot de kommunala skolorna.

I Stockholm har andelen antagna till fristående skolor minskat från 40 till 38 procent. I Göteborg är andelen oförändrad.

ur Lärarförbundets Magasin