Läs senare

Gymnasielärarna: Undervisningstiden räcker inte

Sveriges gymnasieelever får inte den undervisningstid som de har rätt till. Vad eleverna får beror i stället helt på vilken skola som de går i. Det visar en ny undersökning från Lärarnas Riksförbund som presenterades under måndagen.

28 okt 2013

När de fasta timplanerna avskaffades och skolhuvudmännen fick friheten att styra över undervisningstiden var tanken inte att den totala undervisningstiden skulle minska.

Men så tycks det ha blivit ändå, visar undersökningen. Inte bara färre undervisningstimmar läggs ut. Mycket undervisningstid kan dessutom vara så kallad lärarlös undervisning eller tid för ”självstudier”.

Enligt Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbundet, har friheten blivit ett sätt för skolhuvudmännen att göra generella nedskärningar i undervisningstiden – inte ett sätt att hjälpa elever i behov av stöd.

Det senare hade många elever med låga meritvärden från grundskolan behövt, menar Bo Jansson.

– Många av dem hade också kunnat lyckas bättre med sina studier om de bara hade fått mer lärarledd undervisning i ämnena, säger han i ett pressmeddelande.

Undersökningen, som bygger på en webbenkät med cirka ett tusen gymnasielärare, visar dessutom att över hälften av lärarna, 54 procent, anser att undervisningstiden är otillräcklig i förhållande till kursmålen.

ur Lärarförbundets Magasin