Läs senare

Gymnasieministern och Friskolornas riksförbund möts om betyg

BetygGymnasieminister Anna Ekström (S) har kallat Friskolornas riksförbund till ett möte om vad hon ser som orättvis betygssättning. Friskolornas riksförbund svarar med att bjuda in ministern till sig.

23 feb 2018

”Vi kommer – kommer du till oss?” skriver förbundets vd Ulla Hamilton i ett pressmeddelande, utformat som ett brev till ministern. Hon fortsätter: ”Vi har noterat att du vid dina många skolbesök runt om i landet undviker friskolor”.

Bakgrunden är en rapport från Skolverket som visar att elever från fristående gymnasieskolor har något bättre betygssnitt än elever från kommunala skolor. Trots detta presterar eleverna från friskolorna sämre än eleverna från kommunala skolor under sitt första år på högskola. Skillnaderna kvarstår med kontroll för kön, gymnasiebetyg, gymnasieprogram, föräldrars utbildningsnivå, utländsk bakgrund och utbildningsval.

Anna Ekström.

”Helt oacceptabelt”, anser gymnasieminister Anna Ekström.

– Betyg ska sättas utifrån elevernas kunskaper, inte utifrån vilken skola de går i, säger hon till Aftonbladet.

Hon har kallat Friskolornas riksförbund till ett möte för att diskutera betygssättning och ”de systematiska skillnaderna mellan offentliga och enskilda huvudmän”. Även Skolverket, Skolinspektionen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är kallade till mötet den 7 mars.

Nu har alltså Friskolornas riksförbund, något spetsigt, tackat ja med tillägget att ministern ”drar långtgående slutsatser av en rapport i en mycket komplicerad fråga”.

Ulla Hamilton.

– Man måste göra en mycket mer noggrann analys innan man kan dra några slutsatser. Betygsinflation har man över huvud taget inte tittat på i den här rapporten, säger Ulla Hamilton till TT.

Anna Ekström å sin sida understryker att påståendet att hon undviker friskolor är ”fullkomligt gripet ur luften”. Men hon är beredd att återgälda besöket.

– Jag är en väluppfostrad person och brukar tacka ja till välmenande inbjudningar. Så om Ulla Hamilton verkligen vill bjuda in mig föreslår jag att hon presenterar ett program. säger Anna Ekström till TT.

 

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin