Läs senare

Gymnasieministern trygg med betygsgranskning

Gymnasieminister Anna Ekström (S) känner sig trygg med hur Skolinspektionen granskar skolornas betygssättning. Men hon ser skolornas marknadsföring som ett stort bekymmer.

26 Okt 2016

Nyligen visade SVT:s Uppdrag granskning hur lärare pressas av sina chefer att sätta högre betyg än vad eleverna presterat. I programmet framkom också att betygsfrågor inte prioriteras högst hos Skolinspektionen. Den uppgiften tillbakavisades delvis av Skolinspektionen, men ledde ändå till att Anna Ekström kallade Skolinspektionen till sig.

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

– Det var en bra genomgång och jag känner mig trygg med att Skolinspektionen har bra rutiner och tar ärendena på stort allvar, säger Anna Ekström efter mötet på torsdagen.

Men Anna Ekström är fortsatt oroad över hur betygens värde har urholkats över tid.

– Jag är bekymrad över att det finns ett sådant betygsinflationstryck i systemet. I den mån skolor, och i första hand gymnasieskolor, arbetar med marknadsföring i stället för att satsa på kunskap och bildning tycker jag förstås att det är väldigt bekymmersamt.

Anna Ekström sade i direkt anslutning till Uppdrag granskning att hon inte utesluter en starkare koppling mellan nationella prov och betyg. Ett förslag om moderniserade och externt rättade prov är nu ute på remiss. Men hur glädjebetyg ska stävjas i övrigt är Anna Ekström inte beredd att gå in på i dag. Hon vill vänta in Skolkommissionen och ett antal andra utredningar på skolans område.

– Jag tänker framför allt på hur skolan styrs. Det är också frågor som lyftes tydligt av OECD när den gjorde sin stora granskning av skolan i Sverige. OECD:s rekommendation var att säkerställa att skolvalet kan förenas med en stark likvärdighet. Och när det gäller betygssättningen och gränsdragningen mot marknadsföring är det väldigt mycket en fråga om styrning, säger Anna Ekström.

ur Lärarförbundets Magasin