Läs senare

Gymnasieministern vill ge nationella prov ökad betydelse

BetygRegeringen vill stoppa ”snällbetygen” genom att stärka lagen och ge de nationella proven större betydelse vid betygssättning. Samtidigt sprids proven i dagsläget närmast okontrollerat bland eleverna före provtillfällena.

av Lenita Jällhage
17 Maj 2017
17 Maj 2017
Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Gymnasie- och kunskapsminister Anna Ekström (S) säger att regeringen nu vill skriva in i skollagen att resultaten på de nationella proven särskilt ska beaktas när läraren sätter ett betyg på en elev.

– Förändringen är att det inte tidigare stått om en lärare ska beakta proven eller inte. Nu ska det stå klart och tydligt att det särskilt ska beaktas. Det innebär också att Skolinspektionen kan granska om en skola avviker och vidta åtgärder om en skola inte kan förklara avvikelserna, säger Anna Ekström.

Hon tror att förändringen kan ge lärare som utsätts för press lite ”råg i ryggen”. Samtidigt poängterar hon att de nationella proven fortfarande ska vara betygsstödjande och inte betygsgrundande.

– Det handlar inte om att de ska vara examensprov som ska avgöra betygen. Det är lärarens samlade bedömning av eleven som gäller, säger Anna Ekström.

Så detta innebär inte att regeringen vill lagstifta om hur mycket de nationella proven får avvika från de nationella proven?

– Nej ett sådant förslag lägger vi inte fram nu om att proven får avvika x procent från betygen. Det ligger inte på bordet den här gången.

Under de senaste månaderna har de nationella proven läckt som såll bland ungdomarna på nätet. Blir det rättssäkert om de nu får en ännu större betydelse för elevernas betyg?

– Ja, i och med att det är lärarens bedömning som gäller. En lärare, som känner sina elever mycket väl kan iaktta om eleven har haft tillgång till nationella provet innan till exempel vid fusksituationer. Att särskilt beakta kan betyda att läraren sätter ett annat betyg om man märker att eleven fuskat sig till ett bra provresultat, säger hon.

Anser du att de nationella proven är en bra mätare på rättvisa betyg?

– Ja de nationella proven är väl utformade prov som på ett bra sätt speglar kursplaner och läroplanernas innehåll. Och med mitt förslag är det till syvende och sist lärarna som har det sista ordet när betygen ska sättas.

Skillnader – en gammal historia

  • Skolverkets huvudsyfte med nationella prov är att det ska bli möjligt att göra en likvärdig bedömning och betygsättning mellan elever och mellan olika skolor.
  • Flera undersökningar genom åren, senast av SVT, har visat att det finns stora skillnader mellan skolor i hur man tolkar nationella provens betydelse för slutbetyget.
  • Lärarnas tidning har genom åren skrivit flertalet artiklar om relationen mellan provbetyg/resultat på nationella proven och slutbetyg. Här är ett urval:

Stora skillnader i betygssättningen (14 juni 2007)

Skolor ger olika vikt vid proven (19 jan 2009)

Högre betyg än provresultat (2 juli 2012)

Snällbetyg inte fler med skolkonkurrens (6 mars 2014)

ur Lärarförbundets Magasin