Läs senare

Hadar strider för fritids

Stillsam rebell utmanar både Björklund och facket.

15 Feb 2012

Foto: Rickard Kilström

Fritidspedagogik är ett fundament. Inte ett komplement.
   Det låter som slagordet på ett demonstrationsplakat. Men ungefär så lyder titeln på den kommande boken från landets just nu kanske mest uppkäftiga fritidspedagog, som utmanar både utbildningsminister Jan Björklund och Lärarförbundet. Och det är också Hadar Nordins huvudpoäng i debatten om fritidspedagogens yrkesroll.
   — Skolan har kidnappat det fritidspedagogiska förhållningssättet och klätt om det i marknadsmässiga kläder när man talar om entreprenöriellt lärande. Men så har fritidspedagogerna alltid arbetat; att flytta undervisningen utanför skolan, att hitta andra former för att lära sig.

Höstens stora gräsrotsuppror på skolans område var Facebook-sidan »Fritidspedagoger kräver lärarlegitimation«. En sida som har fått tusentals fritidspedagoger att engagera sig i den politiska debatten. De upprörs över att de inte får legitimation, över att deras yrkesroll devalveras och över att regeringen genom sina skolreformer försöker skolifiera fritidspedagogerna.
   Strax före jul backade utbildningsministern plötsligt och förklarade att fritidspedagogerna ska få ansvara för undervisning i fritidshemmet utan att behöva läsa in skolämnen.
   — Vi lyckades verkligen skapa en kraftfull opinion, konstaterar Hadar.

Hadar Nordin, som också driver sajten fritidspedagogik.se, har snabbt etablerat sig som en tongivande debattör.
   — Många fritidspedagoger tackar mig och säger: »Du sätter ord på det jag tänker.«
   Men han är en stillsam rebell.
   När fotografen ska knäppa bild i fritids ­lokaler på Kungsholmens friskola i Stockholm kör Hadar Nordin ner händerna i byxfickorna och drar den svarta mössan över öronen.
   — Jag känner mig bekvämare med mössan på, säger fritidspedagoguppropets ofrivilliga affischnamn och biter ihop i ett stramt leende.
   Hadar Nordin klargör hellre fritidspedagogikens innersta väsen än poserar.
   — Allt som barnen läser i skolan är mer eller mindre information. Kunskap blir det först när man tillsammans med en fritidspedagog praktiskt tillämpar informationen i ett reellt sammanhang, till exempel går och handlar.

Nu överväger han att starta en intresseförening för fritidspedagoger. Vilket kan ses som ett hot mot Lärarförbundet.
   — Det är många fritidspedagoger som tycker att vi har blivit osynliggjorda inom ­Lärarförbundet och att vår ordförande Eva-Lis Sirén inte har tagit klar ställning för oss.
   Han är också tveksam till Lärarförbundets planer på att ta fram en kursplan som jämställer fritidspedagogik med andra skolämnen, vilket ska bana vägen för en legitimation.
   — Det är bra att Lärarförbundet vill kvalitetssäkra fritidspedagogiken. Men kursplan vittnar om målstyrning och standardisering. Risken finns att fritidshemmet blir ungefär som Jan Björklund vill; en eftermiddagsskola, vars uppgift är att bistå med läxläsning. Det vore mardrömsscenariot.

Foto: Rickard Kilström

PERSONLIGT
HADAR NORDIN

Aktuell Leder fritidspedagogernas kamp för ökad status.
Ålder 33.
Gör Fritidspedagog på Kungsholmens friskola i Stockholm.
Familj Fru och fyra barn mellan 0 och 7 år.
Gillar Skriva, ­spela gitarr och se på ishockey.
Hadar om Hadar Bestämd, kreativ, går min egen väg.

ur Lärarförbundets Magasin