Läs senare

”Hade tänkt satsa på utsatta skolor, nu kan vi inte det”

BESPARINGARSkolverket kräver tillbaka 24 miljoner kronor från sex kommuner och en enskild huvudman. Anledningen: de har fått statsbidrag för likvärdighet men ändå sparat på skolan.

av Emma Olsson
27 jun 2019
27 jun 2019
”Hade tänkt satsa på utsatta skolor, nu kan vi inte det”
Joakim Feldt, Skolverket, och Maarit Enbuske, skolchef i Luleå. Foto: Skolverket, Privat

Kravet för att få likvärdighetsbidrag är att huvudmannen inte får göra nedskärningar.
Nu har Skolverket gjort sin första granskning av åtta av de 651 mottagare som fått bidrag under 2018. De granskade huvudmännen har alla redovisat att de sänkt sina elevkostnader, men angett att de haft särskilda skäl.

För sju av dem blir det krav på återbetalning. Det rör sig om ALM Education, Eda, Eskilstuna, Gotland, Huddinge, Luleå och Mörbylånga kommuner. Linköpings kommun slipper.
Men Luleå kommun krävs på 4,4 miljoner kronor.

– Det har blivit väldigt svårt för kommunerna. Luleå kan inte förvänta sig att få bidrag för 2019 heller, och vi har tappat läxhjälpspengen och stödet till fritidshemsverksamheten försvinner. Och det är krångligt att söka statsbidrag, säger Maarit Enbuske, skolchef i kommunen.

Hon menar att det påverkar satsningarna på Luleås utsatta skolor.

– Likvärdighetspengarna får vi nog inte, 10,5 miljoner som vi sökt för 2019. Vi hade tänkt att satsa pengar på utsatta skolor, på elever och lärare. Nu kan vi inte göra det, säger hon.

Så mycket blir de skyldiga

ALM Education  (170 528) 170 528 kr
Eda (1 081 810) 1 081 810 kr
Eskilstuna (12 423 305) 3 547 238 kr
Gotland (4 585 625) 4 585 625 kr
Huddinge (8 818 654) 8 818 654 kr
Luleå (4 436 719) 4 436 719 kr
Mörbylånga (1 350 331) 1 350 331 kr
(Mottaget belopp inom parentes)
Källa: Skolverket

Joakim Feldt, chef för handläggning på Skolverket, säger att han vet att huvudmän har haft svårt att ha kontroll över kostnader som ligger bakåt i tiden.

– Förhoppningsvis kommer det att vara lättare att rigga sina ekonomiska system när man vet vilka uppgifter man behöver redovisa, säger han.

Utbildningsminister Anna Ekström öppnar för att utformningen av bidraget kan komma att revideras.

– Jag förstår att stora elevkullar och den demografiska utvecklingen sätter press på kommunernas ekonomi. Den pressen är hårdare nu än när statsbidraget för likvärdighet infördes. Regeringen följer förstås utvecklingen noga, och Statskontoret har också fått i uppdrag att utvärdera bidraget. Men man måste komma ihåg att hela syftet med likvärdighetsbidraget är att bidra till satsningar på just skolan, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Skolverket fortsätter granskningen med att titta på ekonomin hos huvudmän som inte uppgett att de sparar på eleverna, totalt ett trettiotal. De första tio besluten presenteras i höst.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: