Läs senare

Hälften av speciallärarna pensionärer inom tio år

Många lärare går i pension inom tio år. Sämst är läget för speciallärarna och specialpedagogerna där över hälften av de verksamma i dag är 55 år eller äldre.

22 sep 2015

Lärarförbundet har tagit fram statistik över andelen lärare i olika kategorier som är 55 år eller äldre – och som därmed kommer att gå i pension inom de närmaste tio åren och lämna yrket. 
 

Siffrorna visar att drygt en fjärdedel av hela lärarkåren är 55 eller äldre. Skolledare och speciallärare/specialpedagoger ligger i topp. Fyra av tio skolledare och över hälften av speciallärarna/specialpedagogerna går i pension de närmaste tio åren.
 

– De här siffrorna visar allvaret i den lärarbrist som nu tornar upp sig. Den drabbar alla lärarkategorier men värst är läget vad det gäller speciallärare och specialpedagoger. När speciallärarna saknas så drabbar det eleverna med de allra största behoven, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.  

Pensionsavgångar (riket)


Kategori Andel 55 år och äldre
Skolledare 42%
Grundskollärare 24%
Gymnasielärare 32%
Lärare praktiska/estetiska ämnen 33%
Speciallärare/-pedagoger 51%
Förskollärare 26%
Fritidspedagog 25%
Övriga 28%
Samtliga 28%
Avser medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund inom kommunal sektor.
Källa: Lärarförbundet, partsgemensamt underlag. November 2014.

ur Lärarförbundets Magasin