Läs senare

Hallå där! Jonas Wallman…

Fritidshem...fritidspedagog och redaktör för en ny bok om fritidspedagogiskt lärande.

av Emilie Stendahl
31 aug 2018
31 aug 2018

Varför finns den här boken?

– Därför att det behövs mycket mer litteratur om fritidshemmet, skrivet av dem som jobbar där. Det skrivs oerhört lite om fritidshemmet och sällan om hela uppdraget – man glömmer bort eftermiddagen och lärandet som finns där.

Jonas Wallman, fritidspedagog.

Varför behöver man lyfta fram lärandet i fritidshemmen?

– För att barnen på fritidshemmet erbjuds lärande, utveckling och möjlighet till identitetsskapande varje dag – det är inte bara fri lek och pärlplattor. Fritidshemmet har sin läroplan med sina mål att uppnå precis som skolan. Men för att få till lärandet krävs det att man satsar och att det kommer in personal som har utbildning och kraft kvar att leda utveckling även på eftermiddagen. Sedan är fritidshemmen en större skolform än gymnasiet vad gäller antalet inskrivna elever. Det kräver en backning och stöttning av det stora viktiga jobb vi gör.

Vad är förhoppningen med boken?

– Att den ska ge inspiration, fortbildning och igenkänning för yrkesverksamma i fritidshemmet. Och att den ska nå ut till rektorer och politiker, för boken beskriver lärandet och visar att fritidshemmet har en enorm palett med vackra färger som kan blandas i oändlighet.

Du skriver att det är en spännande tid att vara fritidspedagog. Varför då?

– Därför att det händer mycket just nu. Fler har börjat inse att fritids är en viktig del av utbildningsväsendet.

Du skriver också att vissa tror att fritidspedagogiken är på väg upp ur dyn, medan andra tror att vi är på väg ner i träsket. Vad menar du då?

– Fritidshemmet börjar få det erkännande det förtjänar. Fast vi hyllas mycket för det vi gör under förmiddagen, och sällan för det vi gör under eftermiddagen. Ska vi bara jobba med skolans ämnen? Är det viktigast? Tanken att ”i skolan lär man och på fritids leker man” har vi kämpat, krigat och slitit för att den ska ändras. Vi är fortfarande lite som Askungen – trots ett evigt grovarbete får vi aldrig gå på bal.

Vilka är de största utmaningarna i dag?

– Dels skulle vi behöva ett nationellt tidsavtal med normer och former för hur fritids ska drivas, så att det blir mer lika. Dels är barngrupperna stora. Sedan står vi fritidspedagoger med ett ben i varje verksamhet – skolans och fritidshemmets – och det är svårt att stå så bredbent. Vi måste kunna få specialisera oss. Vi bör kunna jobba stenhårt bara i skolan eller i fritids. Vi kan inte brinna från 8 till 1 7.

 

ur Lärarförbundets Magasin