Läs senare

Hallå där Kristina Axén Olin…

Val 2018…tidigare finansborgarråd i Stockholm och ny utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna, som gör comeback i politiken efter tio år.

av Niklas Arevik
20 feb 2019
20 feb 2019

Du har bakgrund som både lärare och biträdande rektor. Vad har det för betydelse för din nya roll?

– Att det känns som att komma hem. Det är fantastisk roligt att ha blivit vald till utbildningsutskottet, jag hör till dem som älskar att vara i skolan, och har saknat det.

Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson (M).

Vilka är de viktigaste skolpolitiska frågorna denna mandatperiod?

– Några frågor vi borde prata mer om är ledarskapet, de otroliga möjligheter en bra skolledning ger, men också lärarnas ledarskap i klassrummet. Sen vill jag lyfta fram att det är alldeles för många elever som går ur skolan utan fullständiga betyg.

Har du några konkreta förslag i dessa frågor?

– Nej inte efter bara fem dagar i utbildningsutskottet, jag får återkomma om detta.

Vad tycker du om de punkter i januariöverenskommelsen som rör skolan?

– Många av dem är bra, och är sådana som vi moderater har drivit i många år. Det jag saknar är åtgärder för att stärka lärarkompetensen och konkreta förslag mot lärarbristen

– En av de största utmaningarna nu är att vi inte lyckas bättre med integrationen, att utanförskapet syns i skolan, och att var fjärde elev går ut grundskolan utan fullständiga betyg.

Med tanke på januariöverenskommelsen, är du den skolpolitiska oppositionen från höger nu?

– Nej, det epitetet vill jag inte kännas vid. Men eftersom vi moderater är ett av de politiska partier som står utanför överenskommelsen är vi en stor del av oppositionen.

Så i vilka huvudsakliga frågor skiljer sig Moderaternas skolpolitik från den regeringen ska driva?

– Januariöverenskommelsen tar upp många bra punkter, men inte hur vi ska förbättra lärarutbildningen och satsa på lärares kompetens. Vi behöver också ta tag i otryggheten, över hälften av alla grundskoleelever har utsatts för brott i skolan.

Jan Björklund har i många år varit alliansens röst i skolfrågor, nu har han aviserat sin avgång. Hur kommenterar du det?

– Jan Björklund har gjort stora insatser för svensk skola. Att han har pratat så mycket om skolan ska vi vara tacksamma för, även om vi inte alltid har varit överens. Det kommer att saknas en stark röst.

ur Lärarförbundets Magasin