Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Hallå där Marie-Hélène Ahnborg …

… som av regeringen utsetts till utbildningsråd vid Sveriges delegation vid OECD och Unesco i Paris. Förordnandet är treårigt och börjar vid årsskiftet.

16 nov 2012

Vad ska du göra?

— Bevaka arbetet som sker i Unescos och OECD:s arbetsgrupper och kommittéer. Jag ska också föra in Sveriges intressen i de diskussioner som förs. En särskild uppgift blir att verka för att Sverige får en plats i Unescos styrelse.

Varför har du fått uppdraget, tror du?

— Det får du egentligen fråga de som utnämnt mig… Men jag har ju arbetat med utbildning på i stort sett alla nivåer i det svenska skolsystemet under hela mitt yrkesverksamma liv. Jag har dessutom ganska stor vana vid internationella kontakter, både privat och professionellt.

Du är för närvarande inspektionsdirektör på Skolinspektionen och är van att ta kommuner och friskolor i örat. Har du hårda nypor?

— Om det behövs. Men jag strävar ändå efter att ha en god dialog med de jag samarbetar med. Det här handlar om internationellt samarbete och där krävs framför allt lyhördhet och vilja att sätta sig in i andras perspektiv.

OECD lägger stort fokus på utbildning och forskning som medel för att möta den globala konkurrensen, står det i pressmeddelandet. Hur tycker du att Sveriges utbildningsväsende står sig i den globala konkurrensen?

— Vi i Sverige måste fundera över hur det kommer sig att våra resultat sjunker inom vissa områden. Det är en varningssignal. Sedan måste vi värna om det vi är bra på och som inte alltid syns i de internationella kunskapsmätningarna. Vi har ju läro- och kursplaner som lyfter fram kvalitativa aspekter: elevers möjligheter att tänka kritiskt, att föra fram en egen åsikt och kunna argumentera för sin sak. Där hoppas vi och tror att svenska elever ligger bra till.

ur Lärarförbundets Magasin