Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Hallå där! Michael Tengberg, projektledare

ForskningEn ny skolstudie vid Karlstads universitet har funnit att svenska klassrum generellt präglas av arbetsro och inte stök.

av Stefan Helte
04 maj 2018
04 maj 2018
Michael Tengberg, projektledare vid Karlstads universitet.

Vad har ni gjort?

– Vi genomför en större klassrumsstudie i samarbete med forskare i Norge om sambandet mellan lärares undervisning och elevers lärande. I en delstudie har vi undersökt ordningen i klassrummet och hur effektiv lärarens klassrumsledning är. Vi har filmat över 100 lektioner i 27 representativa klasser i årskurs sju i flera kommuner med olika upptagningsområden.

Och vad kommer ni fram till?

–  Vi ser ganska tydligt att det i de allra flesta klassrum råder ett ganska gott arbetsklimat utan stök. Vilket står i tydlig kontrast mot hur det ofta framställs i medier och i många politikers tal om skolan.

Är ni förvånade?

– Nej, vi som forskare är ofta ute i skolorna och har länge sett att det generellt råder god ordning och arbetsro i klassrummen.

Är det arbetsro överallt?

– Man ska inte vara för kategorisk. Men det var bara i ett fåtal av de undersökta klassrummen vi fann ordningsproblem och det handlar då ofta om lärarens ledarskap. Sedan finns det andra problem.

Vad för problem?

– Många lektioner startar inte på utsatt tid och slutar tidigare än vad de borde göra. Och i övergången mellan olika arbetsmoment, till exempel när man ska starta ett grupparbete eller ta fram datorerna, försvinner en hel del tid.

Ni har filmat lektionerna. Ger filmade lektioner en rättvisande bild av hur vanliga lektioner ser ut?

– Inledningsvis vinkar kanske några elever till kameran. Men vi har stor erfarenhet av videoanalyser och vet att elever ganska fort glömmer bort kameran. Vi har ingen anledning att tro att de filmade lektionerna är missvisande.

Läs mer om studien här.

ur Lärarförbundets Magasin