Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Hallå där Niclas Westin …

... enhetschef på Skolverket, som uppmanar alla lärare att söka legitimation senast den 1 september.

19 aug 2013

– Då får du den innan kravet träder i kraft den 1 december, om det inte finns någon extern faktor som stökar till det. Till exempel om ansökan behöver kompletteras av den sökande.

Vilka är de vanligaste orsakerna till att komplettering behövs?

– Att examensbevis eller uppgifter om ingående kurser saknas. En relativt vanlig orsak bland de lärare som ska betala för sin legitimation är att de inte betalat.

Vad bör lärarna tänka på i övrigt? 

– Ansök via webben, då kortas handläggningen direkt med 3-4 veckor eftersom handlingarna då inte behöver scannas. Skicka med hela examensbeviset, inte bara den första sidan, och helst också ett kursutdrag på alla kurser. Om en ansökan behöver kompletteras så tar en sådan process 4-5 veckor.
 

Hur många ansökningar har ni fått in hittills?

– 154 000. Av dessa har vi utfärdat ungefär 142 000 legitimationer.

 Läs mer: www.skolverket.se/lararlegitimation

ur Lärarförbundets Magasin