Läs senare

Hallå där, Ulrica Blomstedt, lärare i klass 4A på Böleängskolan i Umeå …

... som ska gå på matematikbiennalen i Umeå den 26—27 januari.

25 jan 2012

Du har deltagit i Umeå universitets forskningsprojekt, som ska presenteras på biennalen. Vad handlar det om?

– Det handlar om hur man som lärare kan använda sig av formativ bedömning i undervisningen, bland annat i matematik.

Vad innebär formativ bedömning för dig?
– Att jag som lärare ständigt följer upp hur eleven lär sig och att jag ändrar mitt sätt att undervisa efter det.

Det låter lite jobbigt?
– Den här metoden sitter ju inte i ryggmärgen, så det krävs att man hela tiden tänker igenom hur man arbetar.

Har du ändrat ditt sätt att undervisa i matematik?
– Ja, i dag får eleverna till exempel mer diskussionsuppgifter, så att jag lättare kan följa upp hur eleverna tänker när de löser matematiska uppgifter.

Har du blivit en bättre lärare?
– Ja, jag känner mig säkrare nu. Det här är den absolut bästa fortbildning jag har gått på under 20 år som lärare.
 

ur Lärarförbundets Magasin