Läs senare

Halv miljon till klurigast språkverktyg

Trots ett ökat utbyte mellan ungdomar i de nordiska länderna så får unga i Sverige, Norge och Danmark allt svårare att förstå varandra på sina modersmål. Det hävdar Nordiska ministerrådet som nu utlyser en tävling för att öka språkförståelsen bland nordiska elever.

18 maj 2011

Tävlingen går ut på att hitta nya verktyg för lärare och andra som arbetar med ungdomar, som stärker språkförståelsen och som kan användas i Nordiska Ministerrådets satsning. Det kan vara undervisningsmetoder, material, kurser film eller teaterföreställningar. Det vinnande bidraget ska vara attraktivt för barn och unga, av hög kvalitet samt bidra till att kampanjens mål uppfylls.Prissumman är 500 000 danska kronor, och sista ansökningsdag är den 15 juni 2011. 

ur Lärarförbundets Magasin