Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Halv seger för elever med funktionshinder

I den nya skollagen, som klubbas på måndag, garanteras inte elever med funktionshinder särskilt stöd över nivån godkänt.
Handikapprörelsen har reagerat starkt på detta – och nu har de hörsammats.
Socialdemokraterna kräver att hela skollagen bordläggs.

18 jun 2010

Vid ett möte i torsdags mellan handikapprörelsen och statssekreterare Bertil Östberg på utbildningsdepartementet fick organisationerna delvis gehör för sina synpunkter. De är kritiska mot att eleverna i den nya skollagen inte garanteras stöd mer än upp till godkänt-nivån, vilket inte definierats tidigare.

Under mötet, där representanter från 15 handikapporganisationer och sex tjänstemän från utbildningsdepartementet deltog, öppnade Bertil Östberg för att paragrafen om särskilt stöd tas med i den nya grundskolförordningen. Arbetet med förordningen är redan i gång. Enligt det nya förslaget ska det särskilda stödet inte vara kopplat till elevens betyg. Därmed skulle risken för att stödundervisningen plockas bort när eleven nått godkänt-nivån försvinna.

– Jag ser det som en delseger att man erkänner problemet och nu säger att man ska reglera detta i grundskolförordningen. Vi kommer att fortsätta jobba för att det skrivs in i skollagen, säger Sven Eklöf, ordförande i Dyslexiförbundet.

Oppositionen fick tre veckor på sig att läsa igenom förslaget till ny skollag. Marie Granlund (s), vice ordförande i utbildningsutskottet, anser att det var alldeles för kort tid.

– Det finns många slamkrypare i lagförslaget. Vi yrkar avslag på hela skollagen, säger hon.

ur Lärarförbundets Magasin