Läs senare

Halverad tid för eget arbete

På Kunskapsskolan har lärarna 40-timmarsvecka. Men
tiden räcker långt ifrån till, enligt en kartläggning.

29 apr 2010

Henrik Carlsroth, Lärarförbundets representant på Kunskapsskolan i Nyköping, bad fackombuden på fyra skolor inom friskolekoncernen att kontrollera om den tidsplan som parterna tidigare enats om fortfarande håller. Svaret blev nej.
Inom ramen för 40-timmarsveckan har samman­träden och elevtid ökat så att endast fem av de tio timmar som ursprungligen avsattes för lärarens eget arbete i realiteten återstår.
Dessa timmar ska räcka till lärarens alla andra uppgifter, exempelvis egen planering, förberedelser, efterarbete och föräldrakontakter.
— Det räcker inte. Lärarnas arbetsbelastning är alldeles för hög, säger Henrik Carlsroth, grundskollärare och facklig representant i företagets centrala samverkansgrupp.
Han vill vänta med fler detaljer tills ledningen fått en föredragning. Men utifrån sin kartläggning har han svårt att se andra motiv än ekonomiska när 40-timmarsvecka nu diskuteras på det kommunala området.

Malin Bernelf, gymnasie­lärare i Göteborg och Lärarförbundets andra representant
i samverkansgruppen, ser följderna av den höga arbetsbelastningen.
— Det är svårt att dra gränser i lärarjobbet, vi kan inte bara avvisa eleverna. Så trots att vi redan är 40 timmar på skolan tenderar vi att fortsätta jobba hemma, som om vi hade förtroendearbetstid, säger hon.
Regionchefen Torbjörn Bindekrans vill inte kommentera kartläggningen förrän han sett den.  Men inte heller han verkar förvånad.
— Vår avsikt med 40-timmarsvecka och semestertjänst är att öka samarbetet mellan alla på skolan och sprida ut lärarnas arbetsuppgifter under en större del av året. Men mängden arbete blir ju inte mindre för det. Dessutom tror jag att de flesta som har kvali­ficerade yrken inte tycker att tiden räcker, säger han.

ur Lärarförbundets Magasin