Läs senare

Halvering av antal elever som får ett åtgärdsprogram

Antal elever i grundskolan som har ett åtgärdsprogram har halverats på ett år, enligt en rapport från Skolverket.

08 okt 2015

Hösten 2014 hade 64.600 elever i grundskolan ett åtgärdsprogram. Det motsvarar 6,8 procent av totalen. Det är nästan hälften så många jämfört med året före då drygt 12 procent hade ett åtgärdsprogram. Det visar siffror som Skolverket publicerar på torsdagen. 
 

En trolig förklaring till den kraftiga nedgången är, enligt myndigheten, den lagändring som skedde den 1 juli 2014. Den innebar att skolor snabbt kan sätta in stöd utan att upprätta ett åtgärdsprogram. En elev som befaras inte nå målen eller kunskapskraven har i första läget rätt till extra anpassningar inom ramen för undervisningen. Till skillnad från vid särskilt stöd behöver inte något formellt beslut om extra anpassning fattas.
 

Om detta inte räcker kan eleven vara i behov av särskilt stöd och då kan ett åtgärdsprogram bli aktuellt. 

Siffror från undersökningen:

  • 8 procent av pojkarna och 5 procent av flickorna har ett åtgärdsprogram.
  • Elever med åtgärdsprogram är högst i årskurs 9. 
  • Åtgärdsprogrammen ökar successivt från årskurs 1 till 5, minskar mellan årskurs 6 och 7 för att öka igen fram till årskurs 9. En möjlig förklaring till minskningen mellan år 6 och 7 är, enligt Skolverket, att dokumentation om eleven inte alltid följer med vid skolbyten. 

Läs mer: Färre åtgärdsprogram ska minska lärares administration

ur Lärarförbundets Magasin