Läs senare

Han är Lärarförbundet students nya ordförande

Fem frågor till… Markus Lindgren som på söndagen valdes till ny ordförande för Lärarförbundet Student.

06 Dec 2011

Vem är du?

– Jag är uppväxt i Boden och bor sedan 2005 i Umeå. Läraryrket är en del av fadersarvet eftersom pappa är lärare. Jag läser till gymnasielärare i engelska och historia.

Varför har du engagerat dig fackligt under studierna?

– Jag har alltid varit intresserad av skolpolitik och har velat hitta en arena där jag kan driva de frågor som är viktiga för mig. Lärarförbundet Student ligger närmast mina värderingar.

Och vilka frågor är viktigast det kommande året?

– Allra hetast är det nya introduktionsåret där det finns stora brister. Det finns ingen beredskap hos huvudmännen att ta emot de här lärarna och heller inget incitament till att göra det. Det måste in mer pengar för garanterade introduktionsplatser.

Hur ska ni driva den frågan?

– Genom ett aktivt opinionsarbete för att göra den medialt het och att försöka göra Lärarförbundet Student till en självklar del av debatten.

Är Lärarförbundet Student det idag?

– Vi rör oss ditåt. Föregående verksamhetsår var en riktig uppryckning och vi kan göra ännu mer. Det är först nu på riktigt har börjat systematisera vårt kommunikations- och opinionsarbete. Vi tänker fortsätta på den vägen i år.

MARKUS LINDGREN

Yrke: Lärarstudent.

Ålder: 26

Inkomst: 9398 kronor/månad i studiemedel, samt 3566 kronor/månad i arvode för ledamotsplats i Lärarförbundets Förbundsstyrelse.

Fritid: Brittisk pop, i synnerhet The Smiths. Fotboll, både som åskådare och som spelare i korplaget Atletico Mañana.

ur Lärarförbundets Magasin