Läs senare

Han lyfter fram kränkande särbehandling i arbetslivet

Hallå där Börje Eriksson, författare till boken "Bakom leendet" och initiativtagare till föreningen med samma namn. Föreningen vill lyfta frågan om kränkande särbehandling i arbetslivet, genom olika konstformer.

18 Mar 2016

Ni har just inlett ett samarbete med Lärarförbundet. Vad innebär det?

–Tanken är att erbjuda Lärarförbundets lokalavdelningar föreläsningar och pjäser. Vi har också ambitionen att ta fram tryckt material. Vi har inte preciserat uppdraget än, utan kommer att träffas igen i april för närmare diskussioner.

Vad vill ni uppnå med era pjäser och föreläsningar?

– Vi vill synliggöra problemet med kränkande särbehandling på arbetsplatsen genom egna berättelser. Vi vill få igång en diskussion om de här frågorna, för att påverka.

Hur hanteras frågorna om kränkande särbehandling i dag, tycker du?

–Det blir ofta en omtolkning av problemet på arbetsplatserna, att det rör sig om konflikter mellan medarbetare. Men ofta bär chefen också ett ansvar. Cheferna är dessutom ofta så pressade att de gör sig av med ”problemet”, det vill säga den som blir mobbad. Det blir en kortsiktig lösning, en genväg, som inte blir bra för arbetsplatsen i längden.

Varför ska man lyssna på just er?

Jag tror vi är lite unika genom att vi inte har utvecklat pjäserna och föreläsningarna med någon uppdragsgivare, utan utifrån egna erfarenheter. Men vi har också forskare kopplade till vår förening, som stressforskaren Töres Theorell och professorn i socialt arbete Sven-Axel Månsson.

Hur är det att föreläsa om de här frågorna, jämfört med att vara bildlärare?

Det känns som att fortsätta med mitt lärarjobb, fast med andra elever (skratt). Och andra kolleger. 

Läs mer om Bakom leendet på: www.bakomleendet.se

ur Lärarförbundets Magasin