Läs senare

Han röstade nej till läraravtalet: ”Saknar skarpare skrivningar”

Avtal 2018Per Edberg var en av åtta i Lärarförbundets avtalsdelegation som röstade nej till medlarbudet. Han hade velat se tydligare krav på arbetsgivarna.
"Vi kan inte hålla på och teckna sådana här avtal med mycket text men lite handfasta saker i", säger han.

av Daniel Persson
21 sep 2018
21 sep 2018
Foto: Privat.
Per Edberg, förskollärare och huvudskyddsombud från Umeå. Foto: Privat.

Kanske hade det varit bättre att säga nej till medlarnas bud och till och med gå till konflikt. Det tänker förskolläraren och huvudskyddsombudet Per Edberg från Umeå, ledamot i Lärarförbundets avtalsdelegation, dagen efter att det nya läraravtalet skrivits under.

– Jag röstade nej för att jag saknar skarpare skrivningar som ger ett större tryck för oss att få arbetsgivarna att ta tag i problemen. Jag tycker att intentionen är bra, men jag saknar orden ”ska” och ”måste” på flera ställen, säger han.

I avtalet läggs stort ansvar på parterna lokalt att komma till rätta med skeva lönestrukturer och orimlig arbetsbelastning. Men när de fackliga representanterna ute på skolor och förskolor ska kämpa för medlemmarna behöver de tydliga centrala avtal att hänvisa till, menar Per Edberg.

– Det här är ju inte ett förpliktigande avtal för arbetsgivare som inte tycker att saker ska göras på annat sätt än i dag, säger han.

– Jag tror överlag att centrala avtal blir mer och mer textfluffiga och mindre bra att hålla i handen. Jag ser den trenden både i lärarnas och andra centrala avtal att det läggs över på de lokala aktörerna att lösa det mesta.

I gengäld för det jobb som ska göras lokalt lovar facken centralt att finnas till hands med råd och annat understöd. Per Edberg befarar att det ändå kommer att ges för lite tid till det fackliga arbetet på grundnivå.

–Det handlar om lokala ombud som inte har tid, fackliga företrädare som är fullt uppbokade i andra frågor. Och arbetsgivarna har ingen tid, de har fullt upp med vardagsjobb och löneadministration och annat.

Av 99 ledamöter på plats när avtalsdelegationen samlades i centrala Stockholm på torsdagen var det 8 som röstade nej till medlarbudet.

Vad hade fått dig att rösta ja?

– Jag hade varit nöjd om det stått att erfarenhet måste vara ett kriterium när man diskuterar och sätter löner. När det gäller arbetsbelastningen hade jag önskat skrivningar om att arbetsgivaren under avtalets treårsperiod måste visa att man faktiskt minskar arbetsbelastningen.

ur Lärarförbundets Magasin