Läs senare

Han tar över Specialpedagogiska skolmyndigheten

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg blir ny generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det blev klart på fredagen.
Den första juli efterträder han nuvarande generaldirektören Greger Bååth.

av Stefan Helte
02 jun 2017
02 jun 2017
Fredrik Malmberg. Foto: Stefan Helte

Fredrik Malmberg har varit Barnombudsman sedan 2008. Innan dess arbetade han för Rädda Barnen. På 90-talet var han under fyra år ordförande i Liberala ungdomsförbundet.

– I uppdraget som Barnombudsman har jag gått till jobbet och känt att varje dag har varit meningsfull, att jag och mina kolleger har kunnat bidra till verklig skillnad för barn och unga. Och jag tycker att Specialpedagogiska skolmyndigheten har ett otroligt viktigt uppdrag; att hjälpa alla barn, unga och vuxna att oavsett funktionsförmåga kunna nå sina mål för utbildningen, säger han.

SPSM

Detta är Specialpedagogiska skolmyndigheten

  • Driver åtta specialskolor för elever som är döva eller har hörselnedsättning, elever med grav språkstörning och/eller utvecklingsstörning samt elever med synskada och flerfunktionshinder.
  • Ger specialpedagogiskt stöd till personal inom bland annat kommunala skolor och friskolor.
  • Inom myndigheten jobbar 1 150 personer.

Vad blir skillnaden med dig som ny generaldirektör?

– Det vet jag inte. Men jag tar med mig de erfarenheter jag har som Barnombudsman.

Vad kan du om specialpedagogik?

– Det jag kan efter dessa år som chef för Barnombudsmannen är att leda en statlig myndighet och att ha ett barnrättsperspektiv. Här på Specialpedagogiska skolmyndigheten finns det många experter som kan precis det du frågar efter.

Det är akut brist på specialpedagoger i många delar av landet. Vad bör göras åt det?

– För mig är det viktigt att prata med andra i ledningsgruppen innan jag första dagen på jobbet – som faktiskt inte är förrän den första juli – ger svar på alla frågor.

Är det någon specialpedagogisk fråga du brinner för?

– Det är ju det dubbla uppdraget myndigheten har: Att både ta hand om de specialskolor som vi själva driver och att nå ut brett till hela skolväsendet för att skapa en inkluderande skola som är bra för alla barn.

ur Lärarförbundets Magasin