Läs senare

Handledningen på vfu:n får kritik

10 Dec 2015

Foto: Anderas Carlsson

Få ämneslärare som handleder lärarstudenter har gått handledarutbildning. Nu varnar Universitetskanslerämbetet (UKÄ) för att det kan undergräva rättssäkerheten.

Risken är att handledarnas bedömningar av lärarstudenterna inte görs i förhållande till lärandemålen för den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu), skriver myndigheten i en ny rapport. 

I stort ger rapporten ändå en bild av att vfu:n fungerar bättre än tidigare. Men UKÄ hissar också varningsflagg för att så få lärar­studenter underkänns på praktiken — mindre än 1 procent underkänns på 13 av 27 lärosäten. 

För Mona Tynkkinen, vfu-utvecklingsledare på Högskolan Väst, hänger de två sakerna samman. 

— Det handlar om samspråket, att ha gemensamma referenser. En rättssäker bedömning förutsätter en tydlighet i det bedömningsunderlag som lärosätet formulerar och som handledare förväntas fylla i, säger hon.

Att handledaren har gått en relevant utbildning är ett sätt att förbättra samspråket, menar hon. 

Det är framför allt i årskurs 7—9 och på gymnasiet som det ­råder brist på handledare som gått handledarutbildning. Mindre än hälften har någon form av sådan utbildning. Bara 14 respektive 21 procent har gått en handledarutbildning om minst 7,5 högskolepoäng. 

Lotta Schelin, lärare i svenska och religion på Uddevalla­gymnasiet, är ett av undantagen. Hon har nyligen blivit vfu-samordnare. 

— Vi behöver ha en gemensam syn på hur vi tar emot studenter, så att alla sköter det på samma sätt. Detsamma gäller bedömningen, säger hon.

En allmän brist på handledare leder till att en hel del lärarstudenter får göra vfu i fel årskurser, enligt UKÄ. Den bristen skulle kunna botas om rätt förutsättningar gavs, tror Lotta Schelin.

— Bra handledare är ofta bra, engagerade lärare. Känner de att de inte hinner lägga det engagemang de vill på en vfu-student kanske de hellre säger nej. Det behövs både tid och pengar för att locka fler.

Det tycker även UKÄ, som  skriver att huvudmännen behöver ge vfu-handledare bättre förutsättningar att gå handledarutbildning inom ­ramen för ordinarie arbetstid.

Högskolan Väst har arbetat mycket med examinationsformerna för vfu:n och lärosätet lyfts fram som ett gott exempel. Det har även anordnat konferenser för att samla alla som är involverade i vfu:n. 

— Hela styrkedjan behöver se att det är en form av verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete att ha studenter ute i verksamheten och att ha utbildade handledare, säger Mona Tynkkinen. 

Tre förslag

­Universitetskanslerämbetet ger regeringen förslag på hur vfu:n kan förbättras.

  • Gör om systemet för ersättning till handledare så det blir lika över hela landet.
  • Inrätta ett handledarlyft för vfu-handledare. Lärosätena uppmanas att kräva utbildade handledare.
  • Permanenta Lärarlyftet 2.

ur Lärarförbundets Magasin