Läs senare

Här är bara 25 procent av barnen i förskolan

CORONAVIRUSETStorstäder som Stockholm och Malmö bygger nu upp centrala rapporteringssystem för att få överblick på frånvaron på förskolor, fritids och grundskolor. På fredagen var bara 25 procent av alla inskrivna barn närvarande på Malmös förskolor – men 66 procent av personalen.

av Lenita Jällhage
20 mar 2020
20 mar 2020

Under veckan som gått har närvaron varierar kraftigt från dag till dag på storstädernas skolor, fritidshem och grundskolor. Vad den stora frånvaron av barn beror på i Malmös förskolor vet inte förskoledirektören Peter Lindberg.

– Det enda vi vet är att vi inte vet. Det här är en unik situation. Jag tror att vårdnadshavare försöker ta sitt ansvar och håller barn hemma om de har hosta och är snuviga, enligt Folkhälsomyndigheten rekommendationer, och så arbetar nog många hemma, säger han.

Från i tisdags började Malmö stad med manuell rapportering från förskolorna via excelfiler för att få dagsaktuella siffror på frånvaron.

– Nu följer vi läget i alla stadens förskolor kring hur medarbetarläget ser ut dagligen med barnskötare, pedagoger och förskollärare i förhållande till antalet barn, säger Peter Lindberg.

Peter Lindberg, förskoledirektör. Foto: Sanna Dolk

Han säger att så länge staten inte går ut med något beslut om att stänga så fortsätter Malmö att hålla verksamheten igång som vanligt.

– Vi vill att barnen ska ha sina normala rutiner och trygghet så länge som möjligt. Än så länge har vi inte heller valt att slå ihop några förskolor, säger Peter Lindberg.

Han säger att staden är väl förberedd på ett läge om regeringen beslutar att stänga och bara väljer att ha kvar omsorg för invånare med samhällsbärande yrken.

– Vi kommer då att ha olika många förskolor öppna beroende på hur många föräldrar som anses ha samhällsviktiga tjänster. Om det blir 1 700 barn så har vi 15 olika förskolor som ska hållas öppna och om det blir 5 000 barn så handlar det om 30 till 35 förskolor spridda strategiskt över staden, säger han.

12 samhällsbärande sektorer

Regeringen meddelade på en presskonferens på fredagen att dessa tolv yrkessektorer anses vara samhällsbärande.

Utifrån listan ska MSB ringa in specifika yrken. Föräldrar i dessa yrken ska alltså garanteras omsorg om sina barn om förskolor och grundskolor stängs.

Sektorerna är: Energiförsörjning, finansiella tjänster, handel och industri, hälso- och sjukvård samt omsorg, information och kommunikation, kommunalteknisk försörjning, livsmedel, militärt försvar, offentlig förvaltning, skydd och säkerhet, socialförsäkringar och transporter.

Källa: Regeringen

Eftersom man har haft så få barn per anställd har man i princip inte behövt ta in några vikarier. Den bilden delas av Helen Svensson, enhetschef på HR-avdelningen för grundskolan i Malmö stad.

– Det är så pass få elever att man har avbokat vikarier på många av stadens grundskolor, men situationen varierar på skolorna. Och den situationen kan ändra sig helt till nästa vecka. En del skolor har kanske inte heller hunnit komma in i rapporteringssystemet, säger Helen Svensson.

Av grundskolans 5 435 anställda i Malmö var 1 318 rapporterade frånvarande på fredagen. Det motsvarar 24 procent av personalen i grundskolan.

I Stockholm stad har man inga exakta siffror ännu över stadens frånvaro på förskolor, skolor och fritidshem.

– Vi har påbörjat en insamling av frånvaron centralt men den är inte klar ännu. Först nästa vecka kan vi ha mer exakta siffror. Men det är klart att vissa skolor har en stor påfrestning, säger Lee Orberson, grundskoledirektör i Stockholm.

Lee Orberson, grundskoledirektör i Stockholm.

Lärarnas tidning besökte på fredagen Skarpnäcks skola i södra Stockholm där 43 procent av skolans personal var frånvarande (se reportage). Stockholms stad upprättade för flera veckor sedan en beredskapsplan vid pandemi centralt för staden och på varje skola har lokala pandemiplaner upprättats för att vara beredda på hur man ska hantera ifall det saknas personal.

– Jag är jättestolt över hur skolorna har hanterat detta. Det har varit helt fantastiskt hur bra det fungerat. Och det råder därför lugn och ro ute i verksamheterna, säger Lee Orberson.

Han säger att oavsett vad regeringen beslutar så har staden en plan för att tillgodose behoven av omsorg och jourskola för de som arbetar i samhällsbärande yrken.

– Utifrån vår beredskapsplan är vi redo att sjösätta när det behövs, säger han.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin