Läs senare

Här är föräldrakontakten frivillig för lärarna

EDUCATION AT A GLANCELärare i Storbritanniens låg- och mellanstadieskolor kan få kortare undervisningstid för att hinna rätta elevernas uppgifter. I Tjeckien är föräldrakontakten frivillig. Så här fungerar kringuppgifterna i olika OECD-länder.

av Emma Olsson
12 sep 2019
12 sep 2019
Här är föräldrakontakten frivillig för lärarna
Kringuppgifter kan skapa stress för lärare och ta tid från undervisningen – så här skiljer sig Sverige från andra OECD-länder på dessa punkter.

Varje år släpper internationella utvecklingsorganisationen OECD Education at a Glance, en statistikbibel om läget i lärarvärlden. Lärarnas tidning har tittat närmare på arbetsuppgifter för låg- och mellanstadielärare.

Så här planerar lärarna

I Tjeckien är individuell lektionsplanering frivilligt för låg- och mellanstadielärare. Samma gäller för Storbritannien, Skottland, Brasilien och Costa Rica. I Nederländerna är sådan planering upp till varje enskild skola.
I Sverige och resten av OECD-länderna är det en självklar uppgift i en lärares arbetsbeskrivning. I Chile och Costa Rica kan lärare få kortare undervisningstid som kompensation, i Frankrike, Israel, Litauen och Turkiet finns ekonomisk kompensation som en möjlighet.

Så rättar lärarna

I den stora majoriteten av OECD-länderna, inklusive Sverige, ingår rättning i lärares arbetsuppgifter. I Tjeckien är det frivilligt, och USA och Nederländerna en fråga för enskilda skolor.
Möjlighet till kompensation i form av minskad undervisningstid finns i Chile, Turkiet, Storbritannien och Costa Rica.
Ekonomisk kompensation får lärare i Frankrike, Litauen och USA.

Här blir lärare kompenserade för administration

Allmänna administrativa uppgifter är en vanlig ingrediens i arbetet för svenska lärare. För kollegor i Storbritannien, Skottland och Costa Rica är det frivilligt, medan det är upp till varje skola i Chile, Tjeckien, Tyskland, Island, Mexiko, Nederländerna, och USA.
Pappersarbetet kompenseras med mindre undervisningstid i Chile, Korea, Korea, Mexiko, USA, och Costa Rica, medan lärare i Frankrike, Israel, Litauen, Mexiko, USA och Costa Rica även kan få ett påslag i lönekuvertet.

OECD-landet där föräldrakontakten är frivillig

Kommunikationen med föräldrar tar mycket tid för svenska lärare. I Tjeckien är uppgiften frivillig, medan det är upp till varje skola att avgöra i Chile, Island, Mexiko, Nederländerna, Norge och USA.
I Chile, Island, Norge, USA, Storbritannien och Costa Rica kan lärare kompenseras tidsmässigt, medan franska, norska och amerikanska lärare kompenseras ekonomiskt.

Landet där alla lärare är rastvakter

I Sverige är det enligt OECD upp till varje skola. I Korea en självklarhet. Men bara Chile och USA kompenserar sina lärare, Chile med tid, USA både med tid och pengar.

Här är det frivilligt att samverka kollegialt

För tyska lärare är den kollegiala samverkan frivillig. I Chile, Tjeckien, Island, Lettland, Litauen, Nederländerna, USA och Skottland är det upp till varje skola. Vill du få kompensation i tid bör du arbeta i Colombia, USA eller Storbritannien. I Frankrike, Israel och USA kan det komma ifråga med ekonomisk kompensation.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: