Läs senare

Här är Lärarförbundets nya medlemskrav

NYA KRAVENFrån och med 2020 kommer Lärarförbundet endast att välkomna behöriga lärare. Nu är kravlistan på nya medlemmar färdig.
– Det här stärker Lärarförbundet, säger Johanna Jaara Åstrand.

av Emma Olsson
19 sep 2019
19 sep 2019

Det var i höstas Lärarförbundets kongress beslutade om att obehöriga lärare i fortsättningen får söka sig till andra fackförbund.

Dagens förbundsråd i Lärarförbundet har fattat beslut om hur medlemsreglerna ska se ut – ett steg mot att bli ett professionsförbund.

– Det är ett steg för att stärka vår identitet och vår position och få trovärdigare och starkare argument bakom våra krav. Att höja läraryrkets status, förbättra våra villkor och öka det professionella inflytandet, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Hon tycker inte att det innebär att förbundet skulle kunna upplevas som uteslutande, och att medlemmar försvinner till Vision och Kommunal.

Detta krävs för ditt medlemsskap

Att du studerar för att få lärarexamen
Att du är anställd som lärare i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, särskola, specialskola, vuxenutbildning eller sameskolan och har lärarexamen/utländsk lärarexamen/studerar för att få lärarexamen
Att du är anställd som skolledare, studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare, modersmålslärare, folkhögskollärare, kulturskollärare, högskolelärare, lärare inom yrkeshögskola eller uppdragsutbildning, studieförbundslärare, lärare inom Svenska Kyrkan och har relevant utbildning för uppdraget eller enligt gällande regelverk/har en anställning som du fått p g a att du har relevant utbildning
 Källa: Lärarförbundet
 

– Medlemskapsparagrafen och dess tolkning har diskuterats i snart två år i vårt förbund. Kongressen tog tydlig ställning för en förändring 2018, nu har förbundsrådet fattat beslut om hur den stadgeändringen ska tolkas i praktiken, att du måste ha relevant utbildning för ditt läraruppdrag för att kunna bli medlem hos oss. Alla som redan är medlemmar ska såklart vara kvar och kräva den utbildning som saknas av arbetsgivaren, säger hon.

De nya medlemskraven ”stärker identiteten”, menar Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand.

Johanna Jaara Åstrand är inte orolig för att tappa medlemmar i och med de nya medlemskapsreglerna, men för att intresset för att organisera sig fackligt minskar i hela samhället.

– Vi har ett stort fokus på att öka antalet medlemmar i Lärarförbundet, för det är antalet medlemmar som påverkar vår gemensamma kraft på arbetsplatsen och nationellt. Det här är ett sätt att stärka Lärarförbundet och tydliggöra vår identitet, vi ska såklart vara det mest relevanta alternativet för alla lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare, säger hon.

Vilket samband har det här med beslutet om att se över en gemensam facklig organisering med LR?

– Det här är resultatet av ett långt och noggrant arbete efter kongressen. Och jag är jätteglad att vi tillsammans med förbundsrådet har kommit fram till denna tolkning. Processen har både stärkt beslutet och kommer underlätta tillämpningen, säger hon.

Reglerna träder i kraft 1 januari 2020. Beslutet innebär inte att några av dagens medlemmar utesluts.

Bli behörig – och tjäna tusenlappar

ur Lärarförbundets Magasin