Ingår i temat
Lön & karriär
Läs senare

Här finns högsta och lägsta lönerna

De bäst betalda gymnasielärarna finns i Järfälla och de sämst betalda förskollärarna i Älvsbyn.

14 mar 2012

Det talas ofta om att lönespridningen är liten i lärarkåren. Men det finns rejäla skillnader mellan de allra högsta och de allra lägsta lärarlönerna, enligt den lönestatistik för november 2010 som Lärarförbundet har tagit fram för Lärarnas tidning.

Järfälla i Storstockholm toppar löneligan.

Där tjänar de bäst betalda gymnasielärarna över 35 860 kronor.

Detta handlar om den tiondel av gymnasielärarna i kommunen som tjänar allra bäst. De 10 procent högst betalda gymnasielärarna i riket tjänar över 30 400 kronor.

Glesbygdskommunen Älvsbyn ligger i botten på löneligan. De 10 procent av förskollärarna som har sämst betalt där tjänar under 20 100 kronor.

För riket ligger den siffran på under 21 825 kronor.

Lars Pettersson, ledamot i Lärarförbundets lokalavdelning i Järfälla, förklarar att de relativt höga gymnasielärarlönerna i kommunen är en besvärande faktor i löneförhandlingarna.

— Arbetsgivarna hänvisar alltid till det och säger: »Ni tjänar ju redan så bra.«

Och vad säger ni då?

— Att lönerna förklaras av att vi är många äldre lärare i Järfälla.

Själv tjänar Lars Pettersson, som är lärare i svenska, historia och samhällskunskap på Samgymnasiet, 35 782 kronor.

— Man ska inte behöva jobba i 40 år för att komma upp i en sådan lön. Jämfört med många andra akademiska yrken är det inte mycket att komma med.

Täby i Storstockholm är den kommun i landet som har de högst betalda grundskollärarna. Där tjänar de 10 procent bäst betalda grundskollärarna över 33 275 kronor. I riket ligger den siffran på 30 400 kronor.

— Vi har en äldre lärarkår och har ibland fått något mer än bottenplattan i avtalet. Men vi är inte nöjda med kommunens lönepolitik. Lärarna borde få högre löneökningar, eftersom vi har så bra resultat i skolorna, säger Christina Flack, ordförande i Lärarförbundets avdelning i Täby.

Sigtuna, som också ligger i Storstockholm, har de högst betalda förskollärarna i landet. Där tjänar de 10 procent bäst betalda förskollärarna över 29 200 kronor, att jämföra med rikssiffran 26 800 kronor.

— Marknadskrafterna gynnar oss. Sigtuna är den kommun som växer mest i hela landet och vi måste betala lärarna bra för att få dem att pendla till oss från grannkommunerna. Vi har en välvillig arbetsgivare som vill att Sigtuna ska vara en attraktiv skolkommun, säger Anna Strömberg Johansson, ordförande i Lärarförbundets avdelning i Sigtuna.

Alla artiklar i temat Lön & karriär (10)

ur Lärarförbundets Magasin