Läs senare

Så förvandlar de ”skräp” till kreativa miljöer för lärande

ReportagePå Guldgruvans kreativa återanvändningscenter förvandlas ”skräp” från lokala företag till kreativa miljöer för lärande.

av Lenita Jällhage
30 maj 2019
30 maj 2019
Förskolläraren Eleonor Andersson har tillsammans med sin kollega Susanne Edvardsson byggt upp det kreativa återanvändningscentret i Töreboda.
Foto: Carla Karlsson

Elever från klass 7 D i Töreboda centralskola är på studiebesök i det kreativa återanvändningscentret i Töreboda. De sitter på golvet framför en stor projicering på väggen av ett tåg som rusar fram genom landskapet i en hisnande fart. Det känns som att sitta i förarhytten, utan möjlighet att styra, men eleverna skrattar och gungar med när tåget kränger fram längst rälsen.

Vi har kört hit saker, målat, sågat och framför allt tänkt hållbart i allt vi har gjort.

I den stora industrilokalen har lastpallar, kabelvindor, tapetprover, heltäckningsmattbitar och mycket annat skräp från lokala företag gjorts om till möbler och spännande lärmaterial. Förskollärarna Eleonor Andersson och Susanne Edvardsson omvandlar restavfallet till kreativa lärmiljöer i Guldgruvans kreativa återanvändningscenter. De kombinerar ofta materialet med digitala hjälpmedel för att väcka lust och nyfikenhet hos barnen och lärarna.

— Vi gör i ordning olika experiment och uppgifter som eleverna och förskolebarnen får utforska när de kommer hit. Det kan exempelvis handla om att arbeta med ljus, speglar, reflektion, friktion eller luft, men de får också gå runt och upptäcka själva i de lärmiljöer vi byggt upp, berättar Susanne Edvardsson.

Guldgruvan ligger i ett före detta gjuteri, mitt emellan tågstationen och Göta kanal, i det lilla samhället med 9 000 invånare. Eleonor Andersson och Susanne Edvardsson tar emot förskolebarn, elever från förskoleklass till nian, särskoleelever och anställda på förskolor och skolor som vill vidareutbilda sig, få inspiration eller bara låna material.

På byggavdelningen jobbar man mycket med färger, som barnen kan välja för att uttrycka känslor när de skapar.
Foto: Carla Karlsson

Susanne Edvardsson poängterar att materialet fungerar för alla åldrar men barnen möter det på olika sätt utifrån sin ålder. Hon tycker att det är roligt att se hur rollerna mellan lärare och elever suddas ut på centrat då eleverna ibland får lära sina lärare. Men ofta lär de tillsammans i experimenterandet.

— Det finns elever som säger att det varit mycket roligare att vara här än att ha lektion. Då brukar jag påpeka att de faktiskt har haft en lektion. Men många tänker inte det här som en lektion eftersom de får arbeta praktiskt här, säger Susanne Edvardsson.

Det kreativa återanvändningscentret är skapat helt utifrån Susanne Edvardssons och Eleonor Anderssons idéer. Ända sedan 2013 har de kämpat hårt för att förverkliga sina drömmar att erbjuda barnen, eleverna och personalen på förskolorna och skolorna en plats där alla får likvärdiga möjligheter att utveckla sina kunskaper.

Samtidigt behöver man som lärare inte ha all kunskap. Man kan utforska till­sammans med sina elever.

— Vi startade i januari 2013 med stöd från ett EU-projekt för landsbygdsutveckling. Vi ville testa idén för att se om det kunde bli något hållbart. Till en början höll vi till på en vind och lånade mest ut det återvunna materialet till förskolor och skolor, säger Eleonor Andersson.

De arbetade då 10 procent med projektet och resten som förskollärare, men deras ambition var att bygga upp lärmiljöer dit barn och vuxna kunde komma. Och till slut lyckades de övertyga politikerna och tjänstemännen i Töreboda att satsa på det kreativa återanvändningscentret.

Kommunen köpte de centralt belägna lokalerna 2017 från ett företag som rustat upp gjuteriet och året efter blev Eleonor Andersson och Susanne Edvardsson heltidsanställda för att bygga upp det kreativa centret i lokalerna.

— Vi har kört hit saker, målat, sågat och framför allt tänkt hållbart i allt vi har gjort. Det enda vi har köpt är ett par bokhyllor och digital utrustning som exempelvis ipads, robotar och projektorer, säger Eleonor Andersson.

De skulle kunna få hur mycket material som helst från företagen men de är noga med att bara ta emot saker de ser att de kan använda.  Det får inte vara något farligt varken för miljö eller människor.

De är fullbokade av besök från skolor och förskolorna till slutet av maj. De fortbildar även förskolepersonalen i kommunen under fyra 1,5 timmespass i programmering, app-fortbildning, animerad film och hur man kan skapa interaktiva miljöer.

Det kreativa återanvändningscentret ligger i ett ­gammalt upprustat gjuteri. Foto: Carla Karlsson
Plastspill som samlats och sorterats kan till exempel användas till gjutning. Foto: Carla Karlsson
All inredning har ­återvunnits från andra miljöer, förutom några bokhyllor. Foto: Carla Karlsson
Guldgruvan passar alla åldrar. Även lärare och förskollärare får fortbildning här. Foto: Carla Karlsson

Kommunens barn och elever får komma gratis till Guldgruvan medan utomstående får betala.

Eleverna i klass 7 D har lämnat utställningshallen med de sig olika stationerna och gått en våning upp till loftet. Där lär de blockprogrammering för att kunna styra en liten spherorobot som ser ut som en rund liten boll.

De programmerar roboten så den tar sig fram längst en bana som liknar en labyrint.

Tilda Hovbjer och Hilda Lagerroth, 14 år, byter ljud och färg på den lilla roboten medan den susar fram i banan som de programmerat.

Eleonor Andersson och Susanne Edvardsson har gått en rad olika högskolekurser och kortare kurser inom olika områden. De har också lärt sig mycket genom den delakultur som finns på nätet. De deltar i ett nätverk med andra återanvändningscenter i Hultsfred, Linköping, Härryda, Mölndal, Hisingen, centrala Göteborg och Vagge­ryd. I nätverket delar man också idéer om hur man kan använda olika material i lärandet.

— Nu är programmering i skolan ganska nytt så utmaningen för oss blir att fördjupa oss så vi hänger med de elever som kommer till oss om några år. Samtidigt behöver man som lärare inte ha all kunskap. Man kan utforska tillsammans med sina elever. Det är viktigt att tänka på, säger Eleonor.

ur Lärarförbundets Magasin