Läs senare

Har jag rätt till planeringstid?

Fråga facketHär kan du ställa frågor om jobbet som lärare. Det kan handla om lön, arbetstider, arbetsmiljö, pensioner, föräldraförsäkring. Eller något helt annat.
Mejla din fråga till jobbfragan@lararnastidning.se. Du kan förstås vara anonym om du vill.

av Enikö Koch
16 Dec 2016
16 Dec 2016

Hur mycket planeringstid har man rätt till som fritidspedagog? Hur ser det ut på skolorna? Jag har fått intrycket av att det skiljer sig otroligt mycket mellan skolor och kommuner.
Sara Magnusson

Svar: Ja, skillnaden är stor mellan skolor och kommuner. Det finns inga centrala avtal om planeringstid för fritidspedagoger, men det kan finnas lokala avtal i olika kommuner. I Göteborg, till exempel, finns avtal om minst fyra timmars planeringstid per vecka. I Nässjö har fritidspedagoger ett generösare avtal, med minst åtta timmars planeringstid i veckan.

Line Isaksson, fritidspedagog och ledamot i Lärarförbundets styrelse, berättar att Lärarförbundet även har drivit frågan om planeringstid centralt. Men SKL inte vill gå med på att skriva avtal om planeringstid för fritidshem på nationell nivå, enligt Line Isaksson. Desto viktigare är det att ta diskussionen på den lokala nivån, först med sin rektor.

– Man måste få ingång ett samtal om det här, och om rektor inte lyssnar måste man kontakta sitt lokala ombud och få hjälp, säger Line Isaksson.

I diskussionen är det bra att hänvisa till läroplanen och uppdraget, och till Skolverkets allmänna råd. Även i SKL:s skrift ”Kvalitet i fritidshem” lyfts frågan om planeringstid.

Nässjös lokala avtal kan också användas som exempel.

ur Lärarförbundets Magasin