Läs senare

Här möter eleverna naturen — på riktigt

ReportageFör många av Fagersjöskolans elever har hav, skog och äng bara varit begrepp i läroböcker. Fram tills nu.

av Lenita Jällhage
06 sep 2017
06 sep 2017
Här möter eleverna naturen — på riktigt
Tack vare solceller finns ett trådlöst nätverk och när man har fångat myror kan man tanka ner arbetsmaterial. Foto: Johanna Henriksson

Här är massor av tångflugor. Vilken aktivitet det är, säger NO-läraren Monica Johansson och fyller på mer vatten i hinken där ­flugorna huserar i blåstången.

Eleverna i årskurs 4 och 6 från Fagersjöskolan har tagit av sig skorna och vadar omkring med håvar och vattenkikare i det grunda vattnet. De befinner sig vid Blåstångsudden på Skärgårdsstiftelsens utbildningsplats på Gålö i Haninge kommun.

Perfekt för lägerskola

  • Skärgårdsstiftelsens fyra utbildningsplatser öppnade för skolklasser under 2016–17 och visar olika sidor av djur-, natur- och kulturliv i Stockholms skärgård.
  • Utbildningsplatserna är öppna för klasser från hela landet. Flera av dem är lämpade för lägerskola.
  • De flesta nås med kollektivtrafik eller skärgårdsbåt. Skolor inom Stockholms län kan via Skärgårdsstiftelsen söka bidrag som täcker delar av busskostnaden.

— Blåstången är Östersjöns barnkammare, förklarar Monica Johansson.

I en enda ruska med blåstång kan det finnas tusentals små kryp och fiskar som både lever och äter där. Monica Johansson råder barnen att ha tålamod när de undersöker sina fynd med luppen eller vattenkikaren. Då kan de hitta en massa spännande.

Hermon Brehane visar upp en östersjömussla och en blåmussla för sina kompisar. Adodi Naamneh spanar på tånggråsuggans känselspröt med sin lupp och räknar de små benen.

Mellan två träd sitter en lång lina med papperslappar upphängda med klädnypor. På lapparna står det om fiskar, insekter och växter som trivs i Östersjöns vatten. Eleverna jämför noga sina fynd med faktabladen och för sedan in dem i sina protokoll för att kunna arbeta vidare på skolan. Sexorna jobbar med ekosystem, fotosyntes och människans påverkan på naturen. Fyrorna har mer fokus på näringskedjor och artkunskap.

Rätt som det är kommer en pojke springande och ropar:

— Jag hittade hår i vattnet, jag svär, kom.

Håv och vattenkikare är hjälpmedel. Foto: Johanna Henriksson

— Hår? säger Monica Johansson.

— Nej, det där är grönalger, säger eleven Moa Wikman tvärsäkert.

De 35 eleverna är uppdelade i fyra grupper och besöker fyra olika stationer. Förutom Blåstångsudden är det ängen, kulturskogen och Sinnenas udde. På varje plats får de ett uppdrag som de har en halvtimme på sig att lösa. Pedagogerna instruerar eleverna och dokumenterar deras arbete med en surfplatta.

Förutom med NO-ämnen jobbar barnen med svenska, samhällskunskap och historia.

— Vi hade kunnat ordna aktiviteter som täckte mål även inom idrott och hälsa men det har vi inte med den här gången, säger Monica Johansson.

Monica Johansson, NO-lärare. Foto: Johanna Henriksson

Det är Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län som har skapat utbildningsplatsen på Gålö och ytterligare tre platser. Monica Johansson och flera andra lärare har bidragit. Platserna är tänkta att vara levande klassrum där eleverna kan bedriva fältstudier kopplade till kursplanernas mål och läroplanerna i årskurs 4—9. Utbildningsplatsen på Gålö är även tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.

Inför dagens besök har Monica Johansson, som är NO-lärare, och Ali Atmaca, som är lärare i svenska och engelska, jobbat mycket med att förbereda eleverna så att de känner sig trygga och kan få ut så mycket som möjligt av sina fältstudier. Fagersjöskolan i södra Stockholm har många nyanlända elever. De flesta av dem har aldrig varit ute i skärgården. En del känner oro över att ge sig ut i okänd natur, berättar Monica Johansson.

— För många av våra elever är det väldigt abstrakt när vi läser om den svenska naturen. Här lär sig barnen genom att göra och vi kan konkretisera på ett helt annat sätt när vi tittar på växter och djur. Och så kan vi förklara vad den svenska allemansrätten innebär.

De flesta tycker att det härligaste under dagen har varit att gå barfota i vattnet och håva. Men Philip Umbay uppskattar Sinnenas udde mest där han upplevt naturen via sin hörsel, syn och känsel.

— Ska jag vara ärlig så var det skönt att bara sitta stilla på en sten och lyssna på ljuden, säger han.

Ladda ner material

  • Lärarhandledning och utbildningsmaterial för årskurs 4–9 som är kopplade till kursplanerna går att beställa från Skärgårdsstiftelsen.
  • Materialet är konkret och interaktivt med tips på vad du och eleverna kan göra innan, under och efter besöket på utbildningsplatsen.
  • Skärgårdsstiftelsen lånar även ut håvar, vattenkikare, luppar med mera.

Läs vidare: skargardsstiftelsen.se

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin