Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Här är lärarlönerna högst och lägst – senaste siffrorna

LönestatistikLärare i Stockholm tjänar mest medan Gotland, Dalarna och Värmland finns i botten. Här är medellönerna i varje län för 14 lärar- och skolledarkategorier.

av Daniel Persson
04 mar 2019
04 mar 2019

De flesta skolanställda är mitt uppe i löneöversynen för 2019. Lärarnas tidning har tidigare skrivit om den fackliga lönecoachens experttips inför lönesamtalet. Siffror över medellöner per län och yrkeskategori är ett annat stöd att ha med sig in till chefen.

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds gemensamma statistik gäller medlemmar som jobbar i kommunal sektor. Den visar att medellönen för en grundskollärare var 34.500 kronor i november 2017. Förskollärare tjänade i snitt 30.600 och gymnasielärare 36.600 kronor.

De geografiska löneskillnaderna är stora. Lönerna är högst i Stockholm, följt av Västra Götaland. Sämst betalt får lärare i Gotlands, Värmlands och Dalarnas län. En genomsnittlig rektor i Stockholms län hade 57.784 kronor i lön 2017 medan en rektor i Västerbotten tjänade 44.555. Gymnasielärarna i huvudstaden snittade 39.500 i månaden medan kollegerna på Gotland låg på 33.900. Högsta medellönen för grundskollärare var 38.300, Stockholm, och den lägsta 32.100, Gotland. Bland förskollärare hade de löneledande stockholmarna 33.900 i månadslön och Värmland låg lägst med 28.800 kronor.

Det största löneglappet inom yrkeskategorierna hittar man hos rektorerna. Där skiljer sig medellönen åt med 13.229 kronor mellan Stockholm och Västerbotten. Minst spridning finns bland lärare i kulturskola, där är det bara 1.844 kronors skillnad mellan Västerbottens 32.165 och Kalmars 30.321. Det är också den enda kategori där Stockholm inte ligger i topp.

I grafiken ovan kan du bläddra mellan 14 olika kategorier av lärare och skolledare och se medellönen län för län på kartan. För att få en uppfattning om 2018 års nivå, den färdiga statistiken för det finns ännu inte, rekommenderar Lärarförbundet att man lägger på mellan 3,5 och 4 procent på siffrorna. Löneläget per kommun finns i verktyget Min lön för inloggade medlemmar på Lärarförbundets hemsida.

Om man plussar på 4 procent på lönerna i den befintliga statistiken och därmed kommer upp i den ungefärliga nivån för 2018 så blir det tydligt att bland andra Stockholms lärare och rektorer passerar milstolpar. Gymnasielärare spränger 40.000-kronorsvallen och ligger enligt beräkningen på 41.080 kronor i snitt. Rektorer i huvudstaden passerar 60.000-kronorsgränsen och tjänar enligt samma räknemetod 60.095 kronor. Med fyra procents ökning blir medellönen enligt 2018 års nivå totalt i riket 31.824 kronor för förskollärare, 35.880 för grundskollärare och 38.064 för gymnasielärare.

ur Lärarförbundets Magasin