Läs senare

Hårdare tag mot skolkande elever

Var fjärde gymnasieelev som får återkrav från CSN på grund av skolk hamnar i dag hos Kronofogden.
Nu ska reglerna stramas upp och eleverna rapporteras redan efter bara några timmars frånvaro.

22 nov 2011

Monica Friesendorff, rektor vid S:t Eriks gymnasium i Stockholm, säger att det viktigaste är att så tidigt som möjligt fånga upp skolkare. Hon tycker att det är bra att reglerna för studiestödet skärps. Inte för att straffa eleverna, utan för att undvika större återbetalningar.
— Ett återkrav på kanske 4 000 kronor till en familj som inte har det så gott ställt kan vara en stor belastning. Vi har haft elever där ärendena gått vidare till Kronofogden, och det är ju jätteolyckligt, säger Monica Friesendorff.

Skolorna rapporterar i dag skolk först när eleven är borta från mer än en femtedel av lektionerna. Men snart tas procentgränsen bort.
— Det är olyckligt att regelverket har skickat eleverna signalen att det är okej att vara borta 20 procent. Det har försatt en hel del unga i svåra situationer, säger Nyamko Sabuni, biträdande utbildningsminister.
Från årsskiftet ska skolorna rapportera in skolk till CSN redan när eleven är frånvarande några timmar och det händer upprepade gånger.
Förra året fick omkring 16 200 elever sin studiehjälp indragen, drygt fyra procent av eleverna. Två tredjedelar av dessa fick dessutom ett återkrav på i snitt 1 500 kronor, och vart fjärde återkrav gick vidare till Kronofogden.

Ungefär hälften av skolkarna kommer inte tillbaka till aktiva studier efter att ha fått sitt studiebidrag indraget, enligt CSN.
— Ett beslut om indraget studiebidrag bör därför tas på allvar. Det är ett tydligt tecken på att en ung person kan vara på väg att misslyckas med sin utbildning, säger Christina Gellerbrant Hagberg, generaldirektör för CSN.
Visst händer det att elever skolkar, konstaterar Eric Örnelius och Sebastian Venner som går andra året på elprogrammet vid S:t Eriksgymnasiet.
— Vissa gillar inte ämnena, vissa orkar inte gå till skolan helt enkelt, säger Sebastian.
Att reglerna för studiestödet skärps är bra, tycker de.
— Det kanske blir färre som skolkar då och skärper sig i skolan, säger Eric.

 

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: