Läs senare

Hästar och höns hjälper förskolan med läroplanen

ReportagePå förskolan Rödkullan är inte djurverksamheten bara något gulligt, utan en viktig del i uppdraget.

18 jan 2019
Sista anhalten på dagens morgontur. Djurpedagogen Elisabeth Johansson ser till att shetlandsponnyn Piffen kommer från hagen till stallet.
Foto: Marc Femenia

Det är en disig torsdagsmorgon och Hildur, Milia, Nathalie och Milian – alla i barngruppen 3–5 år – börjar morgonrundan med att mata, städa och mysa med djuren. Förskolan Rödkullan på bondgården Uddby Gård i Tyresö har lantdjur som ett led i pedagogiken.

– Lantbruket, beteshagarna och naturreservatet runt omkring utgör ett väldigt bra pedagogiskt rum. Här kan barnen uppleva och lära sig natur och djur utifrån enkla grunder, säger David Neveling, tillförordnad förskolechef, som är med på turen.

Förskolans pedagogik, som man kallar Djurlär, handlar inte bara om att vara nära och sköta djuren. Den är upplagd för att möta läroplanens mål.

När barnen utfodrar utvecklar de både ordförråd och räkneförmåga.
Foto: Marc Femenia

– Vi har utgått från verksamheten med djuren och sedan kopplat på läroplanen. Och det visar sig att vi kan få med nästan alla målområden. Vi kan arbeta med värderingar, lärande, utveckling och inflytande på samma gång, säger David Neveling.

Såväl ordförråd som räkneförmåga utvecklas till exempel när barnen mäter och väger foder och strö. Och i kontakten med djuren läggs grunden för en djur-, natur- och människosyn som bygger på välvilja, kunskap och respekt.

Djurpedagogen Elisabeth Johanssons roll är att se till att både barnen och djuren har det bra när de möts. Det handlar om att lära barnen att förstå vad de kan göra och inte göra.

– Vi springer inte och skriker inte, säger hon och vänder sig till Milian och frågar: Vad brukar hända då?

– Då blir djuren rädda.

”Vi väver in närheten till djuren både ute och inne”, säger förskolläraren Lotta Olsson.
Foto: Marc Femenia

Ett av Kindahönsen i hönshuset har lagt ett ägg.

– Det är miniägg, säger Milian, som denna dag har i uppgift att flytta det nyvärpta ägget från värpningsplatsen till en äggkartong.

I hagen på andra sidan gården väntar shetlandsponnyn Piffen på att bli ledd till sin plats i stallet. Därefter är morgonens uterunda slut.

Inne i förskolan råder Carl Larsson-stämning med golvtiljor och farfarsklocka. Här träffar vi Lotta Hansson, förskollärare.

– Barnens lugn med djuren går även att återföra i andra situationer i förskolan, säger hon.

Rödkullan har ett tema på ett av gårdens djur varje månad och lägger då särskild vikt vid att läsa böcker, sjunga sånger och måla på temat. Den här månaden är det kaninerna som står i fokus för intresset.

– Vi väver in miljön och närheten till djuren på så många sätt som möjligt även när barnen är inomhus, säger Lotta Hansson.

Förskolan Rödkullan

  • Öppnade i december 2017 på Uddby Gård utanför Stockholm.
  • Inriktningen är djur och natur med tonvikt på gårdens lantbruksdjur.
  • Här arbetar två förskollärare, tre barnskötare, en kokerska och en djur-pedagog. Lantbruket har tre anställda.
  • De 30 barnen är uppdelade i en grupp 1–3-åringar och en grupp 3–5-åringar. Den djurpedagogiska delen riktar sig till den äldre gruppen.
  • Drivs av David Neveling som arrenderar gården av kommunen och driver lantbruk, café, häststall och visningsverksamhet. Han är i dag tillförordnad förskolechef.

ur Lärarförbundets Magasin