Läs senare

Heltidsreformen skrotas med nya skolborgarrådet

Det nya blågröna styret i Stockholms stad skrotar rätten att som föräldraledig ha barn i förskolan på heltid. Det blir en av de första åtgärderna för Stockholms nya skolborgarråd Lotta Edholm (L).

av Martin Wallström
17 okt 2018
17 okt 2018

En blågrön majoritet med M, KD L, C och MP ersatte under måndagen det tidigare rödgrönrosa styret. Lotta Edholm tar därmed över som skolborgarråd igen, en roll hon hade fram till 2014.

– Det känns roligt och stimulerande att vara tillbaka som skolborgarråd i Stockholm igen. Skolan är Liberalernas viktigaste politiska fråga och jag har varit engagerad i skolfrågorna länge, senast som vice ordförande för utbildningsnämnden.

Under tiden i opposition har hon varit en kritiker av heltidsreformen i förskolan, där föräldralediga har haft rätt att ha barn på förskolan på heltid. Nu sätts en övre gräns på 30 timmar per vecka för föräldralediga som samtidigt vill ha barn på förskolan.

– Inga detaljer är bestämda, då vi inte har kommit så långt. Rätten till heltid står inskriven i riktlinjerna för förskolan så är ett fullmäktigebeslut måste fattas. Jag skulle gissa att det nya regelverket kan börja gälla från 1 januari.

Lotta Edholm, nytt skolborgarråd i Stockholm. Foto: Liberalerna

Är det av pedagogiska skäl eller budgetskäl som beslutet fattas?

– Bådadera. Det handlar framför allt om att förstärka förskolans pedagogiska uppdrag. Heltidsreformen har ökat arbetsbelastningen enormt för förskolans personal och försämrat förutsättningarna för personalen att planera. Men även om det funnits mer pengar än nu, så skulle de inte gå till heltidsreformen. Det finns så mycket annat som behöver åtgärdas, exempelvis den låga andelen utbildade förskolelärare i förskolorna.

I dag har många skolor problem. Få vill bli lärare beroende på låga löner och arbetsmiljön. Samtidigt saknas det skolor och kunskapssegregationen ökar. Vad är prioriterat på kort sikt?

– Kunskapsresultaten måste bli bättre, både i grund- och gymnasieskolan, då många elever slutar högstadiet utan tillräckliga kunskaper för att bli behöriga till gymnasiet. Samtidigt råder en lärarkris, där Stockholms stad måste hitta och behålla de skickligaste lärarna. Den administrativa bördan ökar för lärare och den trenden måste stoppas överallt där det inte är nödvändigt.

Har du något exempel på sådana åtgärder?

– Ja, många IT-system lägger stenar i vägen för lärarnas arbete. Många av systemen införs med goda intentioner, men minskar tiden för undervisning. Den frågan måste vi ta tag i.

Ett nytt skolavtal finns ju på plats, där en stor del av ansvaret läggs på lokal nivå, exempelvis vad gäller målsättningar. Vill ni införa sådana mål och i sådana fall vilka?

– Jag har inte satt mig in i avtalets detaljer, men generellt vill jag hellre ta bort mål än att lägga till nya. Framför allt måste kunskapsmålen prioriteras högre. Lönefrågan är viktig och Stockholm ska vara löneledande. Lärare som tar på sig mer arbete måste få högre lön. Det är orimligt att lärare med lång erfarenhet inte hänger med i löneutvecklingen. I Stockholm finns en alternativ arbetsmarknad för lärare med lång akademisk utbildning, som vi måste konkurrera med.

Liberalernas partiordförande Jan Björklund har ju talat om en mobilfri skola. Kan det komma att införas under mandatperioden?

– Ja, såtillvida att det är viktigt att minska störningsmomenten. Arbetsron i skolan blir sämre och skolledarna står inför en stor utmaning att förbättra miljön. Vissa skolor samlar in mobiler redan nu, men lagen är inte glasklar. Här måste det till ett regelverk för alla elever och alla lärare, vilket Skolverket pekade på vikten av i en rapport som kom nyligen.

Det är ju andra gången som du är skolborgarråd i Stockholm. Vad vill du genomföra nu, i den vägen, som inte har kunnat genomföras tidigare?

– Det är omöjligt att svara på, men skolan är det viktigaste politiska området. En sak som har bekymrat mig är de stora nedskärningarna som skedde 2017, de största på tolv år. Då vi kan stå inför en lågkonjunktur går det inte att ge lika mycket pengar som tidigare, men Stockholm har mycket resurser och ska erbjuda en bra skolgång för eleverna, utifrån deras bakgrund och förutsättningar.

Hur får man lugnare skolor – som liberalerna har gått till val på?

– Det behövs tydligare ordningsregler där utbildningsförvaltningen behöver ta fram stödmaterial. Det behövs också ett starkt politiskt stöd för lärare som vill upprätthålla ordning och arbetsro, att inte bara dra undan mattan. Vi vill också ta fram dokument för föräldrar vars barn börjar skolan som visar vad som förväntas och vilka krav som de kan ställa och inte.

Som till exempel?

– Man blir förvånad över att lärare och rektorer är så generösa med sin tid och att många svarar på mejl nästan dygnets alla timmar. Arbetsdagen blir betydligt större vad som är rimligt. Det är ett stressmoment som arbetsgivarna är skyldiga att sätta stopp för. Där behövs tydligare gränsdragningar. Vi diskuterar även att införa sociala team, samt att ta in personal från socialtjänsten i vissa skolor på ett bättre sätt, så att skolan i sig inte behöver ta över arbetsuppgifter som egentligen bör hanteras av socionomer.

Tidigare skolborgarråd har ju arbetat för att få bort konfessionella skolor. Hur ser ni på konfessionella friskolor?

– Det är en fråga för Skolinspektionen, men myndigheterna borde granska den typen av skolor som är utsatta för kritik mer än sådana som inte är utsatta för kritik oavsett styre. Här borde existerande lagstiftning kunna användas mer effektivt.

Karin Wanngård (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Stockholms stad.

Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Stockholms stad, har flera invändningar mot Lotta Edholms argument för att avskaffa heltidsreformen. Ur budgetperspektiv betalas skolpengen i dag ut för heltidsnärvaro för varje förskolebarn, betonar Wanngård. Samtidigt finns det pedagogiska skäl att behålla heltidsreformen, anser hon.

– Förskolan är så viktig för alla barns utveckling, både socialt och språkligt och på andra sätt, att det bör satsas mer resurser där, inte mindre. Det är orättvist att vissa barn stängs ute från förskolan vissa tider bara för att de har syskon, säger Karin Wanngård.

Hon håller med Lotta Edholm om att det finns rekryteringsutmaningar i förskolan. Dessa bör dock, anser Wanngård, inte hanteras genom att begränsa antalet timmar i förskolan för barn med syskon, utan genom att skjuta till mer resurser till förskolan och att öka antalet platser på utbildningarna för annat förskolelärare och barnskötare.

Lotta Edholm

Aktuell: Tillträder som skolborgarråd i Stockholms stad. Tidigare var hon oppositionsborgarråd från 2014 och dessförinnan skolborgarråd i Stockholms stad 2006 till 2014. Hon är även gruppledare för Liberalernas kommunfullmäktigegrupp och har de senaste åren varit vice ordförande i utbildningsnämnden.
Född: 1965
Utbildning: Kandidatexamen i statsvetenskap.
Familj: En son.
Bor: Bostadsrätt i Vasastan.
Vad gör på fritiden: Renoverar just nu släktens sommarstuga.
Personlig pryl: Min ”hövding” som jag använder när jag cyklar.

ur Lärarförbundets Magasin