Läs senare

Hennes exjobb blir forskning

StudentEmma Henriksson är en av pionjärerna i ett projekt som ska knyta studenternas självständiga arbeten till forskning.

07 jun 2018
Emma Henriksson är biolog som sadlat om till lärare. Nu jobbar hon som bäst med att färdigställa sitt självständiga arbete. Foto: Marc Femenia

Hon är biolog i botten och jobbade som miljöchef i Huddinge kommun innan hon sadlade om till lärare.

– Jag ville göra något nytt, göra skillnad, säger Emma Henriksson.

Som så många andra lärarstudenter lägger hon just nu sista handen vid sitt självständiga arbete.

– Jag hade tänkt skriva något om metoder för att stötta elever i själva lärandeprocessen. Därför var det så roligt att det redan pågick sådan forskning på skolan där jag hade min praktik.

Tips till stressade exjobbare

Tänk på detta när du spurtar med sitt självständiga arbete:

  1. Hänger texten ihop? Följer rubriker och stycken på varandra?
  2. Syna alla ställen där du skrivit »syftet är« – står det samma sak varje gång?
  3. Sammanfatta kort för dig själv vad din fråga är. Och ditt resultat.
  4. Referenserna! Står alla i referenslistan?

Källa: Veronica Flodin, filosofie doktor vid institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet.

Hon praktiserade på Kungsholmens gymnasium i Stockholm där några av lärarna är engagerade i en studie om just elevers lärande, stöttade av forskare från institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) vid Stockholms universitet. En av lärarna råkade också vara Emmas handledare.

– Hon inspirerade mig att knyta mitt uppsatsämne till den här forskningen.

Emma Henrikssons uppgift blev att närstudera videoinspelningar av elever i trean då de diskuterade hur de skulle lägga upp sitt avslutande gymnasiearbete.

– Lyckas de formulera undersökningsbara frågor? Det ville jag ta reda på. Min handledare hade berättat att många elever har svårt att ställa sådana frågor, vilket påverkar kvaliteten på själva slutresultatet, säger hon.

Hennes arbete kommer nu att fogas till forskarnas material. Möjligen får hon också skriva en artikel i ämnet ihop med en av forskarna.

— Det är ju spännande att min uppsats kan komma till användning. Och att den forskning som jag varit del av kan bli underlag för att ytterligare förbättra undervisningen i naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet.

Veronica Flodin, som är ansvarig för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) vid MND, driver ett pilotprojekt för att få fler att följa Emmas exempel:

– Genom att koppla ihop studenternas självständiga arbeten med forskning som sker på skolorna blir det förhoppningsvis nya frågor som ställs, frågor som är mer relevanta för professionen.

– Det ökar också möjligheterna att de självständiga arbetena blir ett bidrag till skolornas utveckling istället för ett arbete som nästan bara examinatorn ser.

Emma Henriksson själv tror att hennes arbete kan stärka henne som lärare:

– Jag kommer att ta med mina slutsatser in i klassrummet.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: