Läs senare

Het debatt om förbundets pengar till privata sektorn

Förbundsstyrelsens förslag att dra ner på lokalavdelningarnas anslag för fackligt arbete inom den privata sektorn väckte heta känslor på Lärarförbundets kongress under onsdagseftermiddagen.

10 nov 2010

Kongressombudet Marina Hägg från Malmö illustrerade problemet.

– Jag företräder medlemmar på 130 privata arbetsplatser. Och min arbetsgivare vill tyvärr inte betala för den fackliga verksamhet jag bedriver på de andra 129 arbetsplatserna, förklarade hon under kongressdebatten.

Förbundsstyrelsen vill styra om förbundets satsning inom det privata området. Tre särskilda ombudsmän har anställts denna höst. De ska rekrytera medlemmar och arbetsplatsombud på det privata området och arbeta för fler kollektivavtal där. Nästa år ska tre till sådana ombudsmän anställas. Med anledning av detta vill förbundsstyrelsen minska på de öronmärkta pengar som lokalavdelningarna kunnat söka för sitt fackliga arbete inom privat sektor.

Den nedskärningen protesterade många kongressombud kraftigt emot. De hävdade att det inte räcker med några centralt utplacerade ombudsmän, utan att det i praktiken blir lokalavdelningarna som åker på förhandlingarna när det kör ihop sig på de privata arbetsplatserna.

– Vi är allvarligt oroade över det här förslaget. Det finns privata arbetsgivare som vägrar komma till förhandlingarna överhuvudtaget. Vi måste ha pengar lokalt för att kunna hjälpa våra medlemmar, sade Rickard Wirdelöv, ombud från Växjö, och fick stöd av många ombud.

ur Lärarförbundets Magasin