Läs senare

Het fransk debatt om mobilförbud

UtblickMobiltelefoner väcker inte bara debatt bland svenska lärare. I Frankrike vill utbildningsministern att de ska bannlysas i skolorna. Men lärarfacken tycker förslaget är populistiskt.

26 feb 2018

Franska elever ska inte få använda sina mobiltelefoner när de befinner sig innanför skolgrindarna. Ett totalförbud ska träda i kraft från och med höstterminen, och gälla till och med högstadiet. Det säger utbildningsministern Jean-Michel Blanquer.

Exakt hur lagen ska se ut har ministern inte talat om ännu, men han hävdar att målet med förbudet är att skydda folkhälsan.

Idén möts av skepticism från lärarfacken, trots att de håller med om att telefonerna ställer till med fler och fler problem.

Joelle Noller

— Barn kan förhindras i sin utveckling om de är klistrade framför sina mobiler. De kan få problem med koncentrationen. Vi vet ju också att det förekommer trakasserier mellan eleverna på sociala medier, säger Joëlle Noller som är generalsekreterare för facket SNUIPP-FSU i regionen Moselle.

Hon arbetar som special­lärare på ett låg- och mellanstadium. Där är det fortfarande ovanligt att eleverna har ­telefoner, men på högstadiet har de flesta en smartphone.

Michael Richard

Michel Richard är vice generalsekreterare inom skolledarfacket SNPDEN-Unsa, och var fram tills nyligen rektor på en högstadieskola i Versailles. Han har upplevt en snabb förändring av elevernas aktiviteter på rasterna.

— De har slutat leka på skolgården. I stället sitter de ensamma eller i mindre klungor och stirrar på sina mobiltelefoner.

Det finns redan i dag en generell bestämmelse i Frankrike om att telefonerna ska vara avstängda under lektionstid.

— Men såklart att en och annan elev bryter mot reglerna, säger Michel Richard.

Telefonerna skapar konflikter mellan elever och lärare, och ibland även mellan lärare och föräldrar. Och mellan elever och elever.

Trots detta är facken alltså tveksamma till en lag om att telefonerna ska vara avstängda under hela skoldagen, inklusive lunchrasten.

En anledning är att facken inte förstår hur lagen ska kunna utformas utan att skolorna bryter mot grundlagsstadgade principer om individens frihet.

— Många föräldrar vill ju att barnen har en telefon med sig i skolan, för att de ska kunna nå dem, säger Michel Richard.

Facken undrar också hur det ska kunna kontrolleras att lagen efterföljs. Lärare har varken rätt att kroppsvisitera eleverna eller att konfiskera deras föremål om de inte uppfattas som farliga.

— I stället för en ny lag kanske vi bör ägna oss åt det som vi är bra på. Att pedagogiskt försöka förklara för eleverna varför de måste använda sina telefoner mindre, säger Michel Richard.

Joëlle Noller anser också att frågan kräver eftertanke.

— Jag uppfattar ministerns lagförslag som ett populistiskt utspel, säger hon.

ur Lärarförbundets Magasin