Läs senare

Hjälp gymnasielärarna hjälpa eleverna till examen

DebattPolitikerna måste enas över blockgränsen om åtgärder som gör att alla elever tar gymnasieexamen. Öka till exempel lärarnas mandat när det gäller särskilt stöd och inför ett maxtak för hur många gymnasieelever en kurator får ha ansvar för, skriver Sveriges Elevkårers ordförande Lina Hultqvist.

04 sep 2018

Om debattören

Lina Hultqvist,

Ordförande Sveriges Elevkårer

Närmare en fjärdedel av eleverna som lämnar ett nationellt gymnasieprogram efter tre år gör det utan en fullständig gymnasieexamen. I vissa kommuner är det så många som hälften av eleverna, enligt Kommun- och landstingsdatabasen.

I maj i år uppmärksammade Sveriges Elevkårer detta tillsammans med 60 elevkårer från hela landet. Nu kräver vi att politikerna hörsammar och vidtar åtgärder.

Under årets Almedalsvecka höll Sveriges Elevkårer utfrågningar med samtliga riksdagens utbildningspolitiska talespersoner, inklusive utbildningsministern och kunskapslyfts- och gymnasieministern. En av frågorna vi ställde var huruvida deras parti kan tänka sig en blocköverskridande överenskommelse gällande gymnasieskolan. Samtliga representanter svarade ja.

Den som lämnar gymnasiet utan fullständiga gymnasiebetyg hamnar lätt i utanförskap. Det är idag få arbetsgivare som anställer personer utan gymnasieexamen och för att studera vidare är examen ett krav. När färre tar examen innebär det i sin tur att kostnaderna för samhället ökar.

Siffrorna har sett liknande ut i 25 år. Trenden måste vändas på en gång för att inte fler personer ska drabbas. Sveriges Elevkårer kräver att landets politiker – oavsett vad som sker efter valet – ser till att ta tag i frågan. I det arbetet skickar vi med ett antal förslag att ta med sig i processen:

Ge särskilt stöd och extra anpassningar

Majoriteten av de som lämnar gymnasiet utan en fullständig examen saknar betyg endast i ett fåtal kurser. Sveriges Elevkårer genomförde en enkätundersökning i maj 2018 där över 800 sistaårselever svarade på frågor om gymnasietiden. Närmare 30 procent svarade att de upplevde att de inte fått tillräckligt stöd när de haft svårt att klara en kurs.

Elever har enligt lag rätt till extra anpassning av stöd efter deras behov. Sveriges Elevkårer önskar se en enklare process, där lärare tillsammans med elevhälsa får utvidgat mandat och att rektor inte behöver involveras i varje enskilt ärende om särskilt stöd.

Mer tid med den ämneskunniga läraren

En av de viktigaste faktorerna för att öka elevers studiemotivation är att ha engagerade och kunniga ämneslärare. Arbetsbelastningen på lärare är en anledning till att läraryrkets attraktivitet sjunkit. Därför måste lärare avlastas från administrativa uppgifter för att ha mer tid för undervisning och återkoppling med varje enskild elev. Genom att frigöra mer tid till pedagogiska uppdraget tror vi att fler skulle söka sig till och stanna kvar inom läraryrket.

Stärk elevhälsans roll

Elevhälsan har en viktig funktion i skolans främjande och förebyggande hälsoarbete. Elevhälsan bör ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete som rektor ansvarar för, men dessvärre är elevhälsan generellt en politiskt nedprioriterad fråga.

I tider när den psykiska ohälsan ökar är det viktigt att skolan arbetar förebyggande. Sveriges Elevkårer anser att ett maxtak för antal elever per skolsköterska och kurator bör sättas upp för att frigöra tid från lärare och samtidigt säkerställa att elever får tillräckligt stöd.

Trots att en fjärdedel av eleverna lämnar gymnasiet utan fullständig examen har långsiktiga förslag inom skolområdet lyst med sin frånvaro i årets valrörelse. Oavsett utfall i riksdagsvalet kvarstår utmaningen. Sveriges Elevkårer ställer nu krav på landets utbildningspolitiker att ta tag i frågan.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin