Läs senare

Hjälp klassen tänka kreativt

18 sep 2013
Att kunna tänka kreativt och värdera kritiskt räknas som två mycket viktiga egenskaper, något som dagens skolelever också bör tillägna sig i samtliga ämnen.

Men hur gör en ämneslärare för att undervisa och planera detta? Hur kan till exempel systematiskt tänkande användas för att förbättra lärandet?

I denna bok belyser författaren begrepp som intelligens och kreativitet, samt visar hur arbetet i »det tänkande klassrummet« kan byggas upp och leda till det främsta lärandet.

Titel: »Det tänkande klassrummet« 

Författare: Ann S. Pihlgren 

Förlag: Liber

');

ur Lärarförbundets Magasin