Läs senare

Hjälp Kungälv hjälpa lärarna, Magdalena Andersson

DebattLönedifferentiera inte mer utan höj hela lärarkåren. Prioritera minskad arbetsbelastning före lön om pengarna inte räcker till bägge. Låt lärare vara sjukskrivna tills de blir friska. Lärarförbundet Kungälv ber regeringen och finansminister Magdalena Andersson att styra mer – men annorlunda.

Om debattören

Peter Hvass, ordförande

Lärarförbundets styrelse i Kungälv

Den 5 februari gjorde finansminister Magdalena Andersson en blixtvisit hos lärarförbunden i Kungälv. Syftet var att få våra tankar kring tre för regeringen viktiga frågor. Hur har statens stora satsningar på lärare och skolan fallit ut? Hur kan vi få fler att vilja bli lärare? Hur kan vi få fler att stanna kvar som lärare? Det här är viktiga frågor och vi uppskattar att finansministern tog sig tid att lyssna på våra funderingar.

Den rödgröna regeringen har genomfört två större satsningar på lärare och skolan: Lärarlönelyftet och välfärdsmiljarderna. Lärarlönelyftet har självklart bidragit till höjda lärarlöner, vilket med tanke på lärarbristen varit nödvändigt. Tyvärr ser vi inte att regeringens sätt att fördela pengarna lett till de positiva effekter man borde kunnat förvänta sig.

Illustration: Colourbox

Det är omöjligt för rektorer att göra en fördelning som upplevs som rättvis och förståelig. Vi ser hur lärare upplever att det nu finns A-, B- och C-lag i kåren. Det startade med förstelärarreformen och förstärktes med lärarlönelyftet. Effekten har varit förödande för lusten och engagemanget för många lärare.

Vad gäller välfärdsmiljarderna kan vi konstatera att dessa inte lett till någon förstärkning av skolans budget. Den politiska majoriteten i Kungälv har fortsatt lägga stora effektiviseringskrav på skolan, trots de statliga tillskotten, vilket gjort att arbetsbelastningen ökat. Enligt kommunens flerårsplan kommer effektiviseringskraven att fortsätta med oförminskad styrka och med god marginal äta upp välfärdssatsningen.

Det finns ingen genväg till fler lärare. Inte i Kungälv och inte i resten av Sverige. Arbetsvillkoren måste förbättras och läraryrkets status stärkas. Satsningar på ökad lön och minskad arbetsbelastning komma hela lärarkåren till del. Ökad lönedifferentiering är inte rätt väg att gå och behöver politiken prioritera mellan höjd lön och minskad arbetsbelastning måste man välja det senare.

Vi har medlemmar som valt att säga upp sig och utsätta sig för enorm ekonomisk osäkerhet framför att tvingas tillbaka till ett jobb de inte ännu varit friska nog att utföra.

Avslutningsvis frågan om hur man kan få fler lärare att vilja stanna kvar i yrket. Den viktigaste åtgärden regeringen kan göra här är att låta lärare vara sjukskrivna under den tid det tar att bli frisk.

Trots att lärare, förskollärare, fritidspedagoger och skolledare är en bristvara på arbetsmarknaden har regeringen valt en styrning av Försäkringskassan som gör att utbildade medarbetare i Kungälvs kommun tvingats söka andra jobb eller gå in i egenfinansierad sjukskrivning, det vill säga ta tjänstledigt från sitt arbete. Vi har exempel på medlemmar som valt att säga upp sig och utsätta sig för enorm ekonomisk osäkerhet framför att tvingas tillbaka till ett jobb de inte ännu varit friska nog att utföra.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Lärarförbundet Kungälv skrev en medlemsmotion om tydligare ställningstaganden mot regeringens politik som ett 25-tal avdelningar ställde sig bakom men som avslogs av Förbundsstyrelsen.

Det finns en gemensam nämnare i svaren på samtliga tre ovanstående frågor: Arbetsmiljö och arbetsbelastning. Om inte de statliga satsningarna leder till att arbetsmiljön förbättras för skolans samtliga yrkesgrupper kommer inte fler att vilja bli lärare och fler lärare kommer lämna skolan. Här behövs ett tydligare statligt ansvarstagande.

Kungälvs kommun har inte lyckats ta sitt ansvar som huvudman. De behöver hjälp av bland annat Magdalena Andersson.

ur Lärarförbundets Magasin