Läs senare

Hjälp lärarna bli bättre på att undervisa positivt om sex

DebattDen nya regeringen har lovat att sex och samlevnad ska bli en obligatorisk del av alla lärarutbildningar. Det är efterlängtat. Men det är viktigt att utbildningen har ett främjande perspektiv på sexualitet och relationer och inte enbart handlar om risker, skriver Hans Olsson, RFSU.

Om debattören

Hans Olsson

Lärare och sakkunnig i sexualundervisning

RFSU

De senaste årens debatt om sexuella trakasserier och övergrepp har gjort att skolans sexualundervisning hamnat i fokus. Mycket har handlat om hur övergrepp och trakasserier ska kunna förebyggas genom rätt sexualundervisning. Det är viktigt, men en bra sexualundervisning handlar om mycket mer än så.

När elever världen över framför kritik mot sexualundervisningen handlar den ofta om samma sak: Den fokuserar för mycket på det som är farligt och negativt med sex, och inte det positiva och främjande.

Illustration: Colourbox

Som en elev en gång sa ironiskt om sin sexualundervisning: ”Men sex är väl inte bara farligt?”
Nej, självklart inte. För de flesta elever är sex och relationer någonting positivt, något som de ser fram emot att utforska och lära sig mer om. Det måste vi ta fasta på om sexualundervisningen ska vara relevant för eleverna.

Ett exempel är den aktuella frågan om frivillighet och samtycke. Vi behöver prata om vad som är okej och inte okej och vad lagen säger. Men det räcker inte, vi behöver också stödja unga att göra rätt. De måste få verktyg att avgöra när någon annan vill ha sex eller inte, och hur man själv kan visa vad man vill. Eleverna måste också få reflektera över normer och hur normerna formar hur vi tänker och vad vi gör.

Det är just sådana här samtal som eleverna säger att de saknar – om normer, hbtq-frågor, värderingar och relationer. Och här vill lärarna ha mer stöd och fortbildning, visar Skolinspektionens granskning av den svenska sexualundervisningen.

Som en elev en gång sa ironiskt om sin sexualundervisning: ”Men sex är väl inte bara farligt?”

Granskningen visar också att skolorna behöver bli bättre på det systematiska utvecklingsarbetet av sexualundervisningen, ett arbete som idag saknas på så gott som alla skolor. Det behöver rektorerna ta ett större ansvar för, inte minst för att alla elever på skolan ska få en bra och likvärdig sexualundervisning. Idag skiftar kvaliteten både mellan och inom skolorna. Det är inte acceptabelt.

Skolans sexualundervisning har alltid varit en kärnfråga för RFSU, och i år har vi extra fokus på just detta. Nästa vecka (vecka 6) lanserar vi v.SEX, en vecka då vi ger tusentals elever sexualundervisning och genom kostnadsfria seminarier ger lärare den fortbildning som hittills varit så eftersatt.
Vi har också startat Facebokgruppen ”Sex på schemat” där lärare kan lära av varandra för att kunna ge eleverna bästa möjliga sexualundervisning. Intresset har varit enormt.

Under våren startar vi även en ny skolsajt dit lärare kan vända sig för att hitta material och metoder för att göra sin sexualundervisning bättre. För grunden för en bra sexualundervisning måste ligga i skolan. Att lärarna vill lära sig mer och gör sitt yttersta för att ge sina elever detta är tydligt.

Så, rektorer och huvudmän, ge nu lärarna det stöd de efterfrågar! Förhoppningsvis kommer den nya lärarutbildningen att göra förutsättningarna för kommande lärare bättre.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin