Läs senare

Hjälp oss i kampen för amnesti, Lärarförbundet!

DebattTvinga inte lärare att fatta beslut om liv och död med betygssättningen. Lärarförbundet måste stödja oss i kampen mot prestationskrav för förlängt uppehållstillstånd och för amnesti för ensamkommande unga, skriver tre lärare i språkintroduktion.

06 apr 2017

Om debattörerna

Cecilia Wallin

Förstelärare Introduktions-programmen (Rudbeck, Sollentuna)

Fabian Nekoian

Historielärare Språkintroduktion (Rudbeck, Sollentuna). Ombud/opinionsansvarig Lärarförbundet Sollentuna

Sezen Mert

Sva-lärare Språkintroduktion (Tensta gymnasium, Stockholm)

Språkintroduktionsprogrammet är enligt Skolverket numera det största gymnasieprogrammet för förstaårselever på gymnasiet. Vi som arbetar där är många och vi undervisar tiotusentals nyanlända elever varje dag. Utöver de pedagogiska och didaktiska utmaningarna som vi hanterar med denna heterogena elevgrupp måste vi nu även kämpa med att våra elever befinner sig i en oviss asylprocess.

Utbildningsminister Gustav Fridolins svar på våra protester mot denna behandling av eleverna är ett lagförslag som riksdagen fattar beslut om i början av maj. Propositionen om förlängt tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) under gymnasiestudier kan verka som en lättnad eftersom utvisningshotet för vissa av eleverna skjuts på framtiden. Lagförslaget har tillstyrkts av Lärarförbundet, som varit remissinstans, men i övrigt har Lärarförbundet varit tyst i frågan.

Vad förslaget i praktiken innebär, och vad som går igenom, är ännu osäkert. TUT är i första hand kopplat till olika krav på studierna. Det handlar dels om närvarokrav och dels om prestationsrelaterade krav.

Illustration: Colourbox

I våra klasser finns elever som, enligt lagförslaget, kommer att beviljas TUT för studier i 13 månader, med en möjlig förlängning på 13 månader. Elever som efter denna period om 13-26 månader inte är behöriga till nationellt program (betyg i 8-12 grundskoleämnen) förlorar sin rätt att vistas i landet. Samtidigt ska de ha lärt sig ett helt nytt språk upp till samma nivå som en enspråkig ungdom på 16 år. Detta gäller även elever som är födda i krigshärjade länder utan fungerande skolsystem. Elever som aldrig tidigare har haft glädjen att få gå i skola. All forskning på området avfärdar denna inlärningstakt som orimlig.

Varje vår förs diskussioner om lärares makt att påverka elevers framtid vid betygsättning och hur betungande detta kan vara. Vi som arbetar på Språkintroduktion står nu inför en situation där vi förväntas sätta betyg eller inte – med konsekvensen att elever med betyg får leva några år till i fred och frihet samtidigt som elever som inte når betyg i många fall sätts på ett chartrat flygplan till ett land som Utrikesdepartementet avråder alla från att resa till. Om betygsättning är svår i vanliga fall, vad kan man då säga om arbetet vi förväntas utföra?

Vi ser en framtid där lärare med legitimation och kompetens riskerar sina jobb och sin karriär då de lämnas att fatta beslut som handlar om liv och död.

Vi har märkt av en ökande oro i kollegiet. Många undrar hur vi ska förhålla oss. Situationen lagen försätter oss i är så långt ifrån yrkesetik och personlig övertygelse att dramatiska åtgärder så som att byta yrke eller arbetsvägra vid betygsättning snabbt kom upp som lösningar. Samtidigt är alternativet till detta, att lärare går under av att ha varit bidragande orsak till de egna elevernas utvisning, knappast att föredra.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Vi ser en framtid där lärare med legitimation och kompetens riskerar sina jobb och sin karriär då de lämnas att fatta beslut som handlar om liv och död. Hur skyddar ett fackligt medlemskap oss från detta enorma arbetsmiljöproblem? Lösningen måste vara kollektiv.

Farhågorna är allvarliga, men behöver inte besannas. Det finns ett sätt för Lärarförbundet att säkra våra yrkesetiska principer och att låta lugnet lägra sig över språkintroduktionsprogrammet. Vi behöver en öppen kommunikation inom förbundet kring denna arbetsrättsliga fråga. Vi behöver tillsammans visa handlingskraft och verka för amnesti åt de ensamkommande unga. Vi behöver ha vårt förbund i ryggen.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin