Läs senare

Hög gräns för godkänt stressar lärare

StressKunskapskraven blir en stress även för lärarna. Hur de än sliter kan de inte få alla godkända.

av Karin Lindgren
27 mar 2018
27 mar 2018

Lärarnas tidning har ställt frågor till ett stort antal lärare i grundskolan för att undersöka om de är tyngda av läroplanens krav på eleverna. Svarsfrekvensen är inte tillräckligt hög för att ge statistiskt säkerställda siffror men de drygt 450 som svarat är så samstämmiga att resultatet ändå visar på en tydlig tendens.

En överväldigande majoritet av lärarna svarar att det är en stressfaktor att få alla elever över ribban för godkänt och att svårigheterna kvarstår även med extra anpassningar/särskilt stöd.

Förutom neuropsykiatriska svårigheter, svag teoretisk begåvning och omognad tar lärarna upp de nyanlända som en grupp som riskerar att slås ut av kombinationen höga krav på teoretiska förmågor och hårdare antagningsregler till gymnasiet.

I en undersökning som Lärarnas tidning gjorde för ett år sedan svarade drygt 70 procent av lärarna att de inte har tillräckliga resurser för att ge sina elever den hjälp de skulle behöva. De behöver tid, mindre grupper, fortbildning, behöriga kolleger, speciallärare, specialpedagoger och stöd från elevhälsan.

Annika Härenstam, professor emerita i arbetsvetenskap.

När många elever dessutom ligger under gränsen för lägsta godkända måluppfyllelse blir arbetsbelastningen på läraren närmast orimlig.

– Hur lärarna än gör kan de inte klara det, i alla fall om de inte får resurser på en helt annan nivå än i dag, säger Annika Härenstam, professor emerita i arbetsvetenskap.

Lärare som vill stanna i yrket har två vägar att möta övermäktiga arbetsuppgifter, enligt Annika Härenstam.

– Om du är ambitiös fortsätter du att försöka och risken är stor att du går in i väggen. Eller så hittar du någon slags strategi där du duckar när det gäller en del av målen, vilket varken ger arbetstillfredsställelse eller mening, säger hon.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin