Läs senare

Hög lärartäthet i Arjeplog gör eleverna synliga

SKOLRANKNINGI Arjeplogs kommun är lärartätheten hög. En förklaring är att man är en liten kommun med små undervisningsgrupper och klasser.
– Det är en styrka hos oss där varje individ får en stor betydelse för helheten, säger Fredrik Westerlund, skolchef Arjeplogs kommun.

av Lenita Jällhage
17 okt 2019
17 okt 2019

SE HELA RANKNINGEN SVERIGES BÄSTA SKOLKOMMUN 2019 PÅ LÄRARFÖRBUNDET – > KLICKA HÄR! 

Till ytan är Arjeplog Sveriges fjärde största kommun med 160 mil skoterleder, tre älvar och 8727 sjöar. Arjeplog har 2800 invånare. Här välkomnas varje liten nyfödd arjeplogare personligen av kommunalrådet Britta Flinkfeldt (S).

–  Varje invånare är en tredjedels promille av hela kommunen så alla syns här och det är lite av charmen och styrkan i små kommuner som Arjeplog, säger skolchefen Fredrik Westerlund.

I grundskolan går 266 elever och det finns 24,6 lärartjänster. I förskolan finns 95 inskrivna barn och där har man 9 förskollärare och 13 barnskötare varav 5 går som vikarier på ytterligare förskollärartjänster. Små klasser ger kommunen hög lärartäthet. Men man är en låglönekommun.

Fredrik Westerlund.

– Det kan vara svårt att få pengarna att räcka till men vi får hanterbara skolor där vi ser eleverna och har en nära relation mellan lärare, elever och elevhälsa, säger Fredrik Westerlund.

Arjeplog är vana vid att åka ganska många placeringar upp och ned i rankningslistan för ”Bästa skolkommun”.

– Det räcker att vi har några väldigt studiemotiverade elever med stark bakgrund och utbildningstradition i familjen. Då får vi väldigt fina resultat medan när det gäller andra elever där vi behöver väcka intresset och studiemotivationen för utbildning kan påverka resultaten åt andra hållet. Därför försöker vi hålla en viss ödmjukhet i förhållande till såna här tester, säger Fredrik Westerlund.

Lärarförbundet har i år gjort om flera kriterier i sin rankning och plockat bort kriterier som påverkas av en kommuns socioekonomiska status. Det gör att man inte kan jämföra årets resultat i rankningen med fjolårets.

SÅ HAR RANKNINGEN GJORTS

Kategorin gällande lärartäthet i Lärarförbundets rankning av Sveriges Bästa skolkommun är baserad på officiell statistik från Skolverket.

Lärartäthet mäts i antal inskrivna barn per årsarbetare med förskollärarexamen, antal elever per lärare i förskoleklass, antal elever per lärare i grundskola inklusive undervisning i modersmål och svenska som andraspråk och antal barn per årsarbetare i fritidshem. Kriteriet dubbelviktas.

Källa: Lärarförbundet

Ale kommun har lägst lärartäthet i Sverige. Åsa Ericson, sektorschef i Ale kommun är inte förvånad. Hon konstaterar att kommunen legat lågt i rankningen de senaste åren. Orsaken är att kommunen effektiviserade sin budget redan 2017. Skälet var att man hade starkt tillväxt och hade behov av att bygga ut olika kommunala verksamheter.

– Det vi ser i den här statistiken är resultat av effektiviseringar som många andra kommuner nu står inför. Våra ekonomiska anpassningar har resulterat i denna nivå av förskollärare, lärare och fritidspersonal. Vi har hittills gjort allt vi kan för att se till att pengarna går till kärnverksamheten och personal men arbetar fortsatt intensivt på fler lösningar för det, säger Åsa Ericson.

FAKTA: HELT NYTT RANKNINGSSYSTEM

  • Lärarförbundet har inför årets lista gjort om rejält i poängsystemet. Bland annat har man bytt räknemetod, vilket framöver kommer att göra det lättare för varje kommun att följa sin egen utveckling – oberoende av hur det går för andra. Utöver placeringen får kommunerna även ett individuellt indextal.
  • I årets rankning har man också valt att använda färre kriterier än tidigare, och tagit bort de som påverkas starkt av socioekonomiska faktorer. Kriterierna som plockats bort är genomsnittligt meritvärde i årskurs 9, andelen elever som är godkända i alla ämnen i årskurs 9 samt andelen elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier. Förändringarna är så genomgripande att rankningen inte längre går att jämföra med tidigare år.
  • Undersökningen har gjorts tillsammans med statistikföretaget Statisticon och bygger på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB), och Skolverket, samt på statistik som är gemensamt framtagen av Lärarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting SKL.
  • Läs mer om hur rankningen har gjorts här! 
    Källa: Lärarförbundet.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: