Läs senare

Hög tid att göra något åt stressen

av Örjan Björklund
18 maj 2018
18 maj 2018
Örjan Björklund
Chefredaktör

I fyra månader har förhandlingarna mellan facken och arbetsgivarna pågått om ett nytt avtal för landets lärare. Fortfarande tycks inget sådant i sikte, trots att det gamla löpte ut den sista mars.

I ett läge med den kanske största lärarbristen någonsin – samt med stress och sjuktal på höga nivåer i många lärargrupper – kan man tycka att huvudmännen borde ha ambitioner att visa upp sig som goda och välvilliga arbetsgivare.

För Lärarförbundet är förstås avtalsrörelsen en av årets viktigaste händelser. Den blir inte mindre viktig av att året också innehåller en kongress då mandatperioden ska utvärderas och avgörande framtidsfrågor diskuteras.

Huvud­männen borde ha ­ambitioner att visa upp sig som goda arbetsgivare.

En av dessa framtidsfrågor är den om ett professionsförbund och om huruvida obehöriga lärare ska kunna bli medlemmar i förbundet eller ej. I denna fråga är splittringen stor inom förbundet, visar en genomgång som Lärarnas tidning gjort av de remissvar som kommit in från avdelningarna runt om i landet. Läs om det här.

Motstridiga budskap, höga krav, samvetstress, för mycket att göra i förhållande till bemanningen. Att det utlöser problem och sjukdom vet alla. Det är hög tid att enas och göra något radikalt åt arbetsmiljön och stressen i den svenska skolan.

I detta nummer fortsätter vi att på olika sätt granska lärarstressen. Vi skriver åter om den konflikt som blossat upp kring förskoleupprorets kampanj pressatläge, som ju handlar just om stora barngrupper och pressad arbetsmiljö. Allt fler kommuner vill nu hindra personalen i förskolan att ha på sig den orangea t-shirt som blivit kampanjens signum. Men i Malmö har kommunen sagt ok. Lär mer här.

Vi uppmärksammar också sfi-undervisningen och publicerar en inifrån-granskning av de tuffa arbetsförhållandena på ett sfi-företag. Artikeln är skriven av frilansjournalisten Jenny Sköld som vid sidan om journalistiken även arbetat jobbat som lärare med svenska för invandrare under några år. Intressant läsning utlovas här.

ur Lärarförbundets Magasin